Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 10%

2010-01-27 14:10

Αθήνα, 25.01.2010 

 

Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 10%, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτων αναγκών εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού. Το αποθεματικό δημιουργείται με τη μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού όλων των Υπουργείων κατά 10%, εκτός μισθών και συντάξεων, και τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Επίσης, για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών, η Κυβέρνηση προχωρά σε αποδέσμευση των πιστώσεων σε μηνιαία βάση και την παρακολούθηση των δαπανών και αναλήψεων υποχρεώσεων από μεικτές ομάδες στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών και των άλλων Υπουργείων.