Σχέδιο Νόμου « Για την τροποποίηση του ν.3213/2003 (Πόθεν έσχες) και διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν τα εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία»

2010-02-24 20:01

Σχέδιο Νόμου « Για την τροποποίηση του ν.3213/2003 (Πόθεν έσχες) και διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν τα εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία»

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται σε δύο άξονες:

Α. Ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των κρατικών λειτουργών, με ουσιαστικές τροποποιήσεις στην υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες.

Β. Καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία μπορεί να εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου τομέα, προτείνοντας τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν τα σχετικά με την Υπηρεσία εγκλήματα.

Η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπως και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των επιλογών της. Για αυτό, σας καλώ, να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου 2010 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.


Χάρης Καστανίδης
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων