Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/22262/672 21.09.2011 Παροχή Οδηγιών για την είσπραξη της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ΤΠΔΥ των εξελθόντων μετά την 1-1-2011 από την υπηρεσία υπαλλήλων.

2011-09-23 10:08

Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/22262/672 21.09.2011 Παροχή Οδηγιών για την είσπραξη της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του ΤΠΔΥ των εξελθόντων μετά την 1-1-2011 από την υπηρεσία υπαλλήλων.