Υπουργείο Οικονομικών - Οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων

2009-12-22 17:21

Οδηγίες για την εντατικοποίηση των ελέγχων από τις ΔΟΥ και τα περιφερειακά ελεγκτικά κέντρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 δίνει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο που απεστάλη σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου σημειώνεται ότι: ειδικά στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμη πιο επιτακτική για την αντιμετώπιση των τρεχόντων δημοσιονομικών προβλημάτων και την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού". Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες για τις κατηγορίες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι φορολογικοί έλεγχοι. Αυτές είναι οι εξής: -Οι ανέλεγκτες χρήσεις του παρελθόντος που παραγράφονται μέχρι 30/6/2010. Πρόκειται για χρήσεις που είτε η προθεσμία παραγραφής τους λήγει κανονικά την ημερομηνία αυτή, είτε έληγαν σε προγενέστερες περιόδους και έχει παραταθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2010. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις του 2000, του 2001, του 2002 καθώς και του 2003. -Χρήσεις που η προθεσμία παραγραφής τους έχει παραταθεί λόγω εντοπισμού εικονικών τιμολογίων κατά τον έλεγχο. -Εκκρεμείς υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας των ετών 1997, 1998 και 1999 που η προθεσμία παραγραφής τους έχει παραταθεί μέχρι 30/6/2010. -Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υπήχθησαν στην ρύθμιση για την περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεών τους που έληξε στις 30/6/2009. -Σε επιχειρήσεις για τις οποίες από διασταυρώσεις των στοιχείων προκύπτει ότι δεν υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ και άλλες περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και άλλων παρακρατούμενων φόρων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα καλούνται εντός πέντε ημερών να υποβάλουν τις δηλώσεις και να καταβάλουν το φόρο που τους αναλογεί σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινά τακτικός φορολογικός έλεγχος. -Οι προσωρινοί έλεγχοι στην αγορά από συνεργεία δύο ελεγκτών που θα συντάσσονται ανά ΔΟΥ και θα ελέγχουν αν κόβονται αποδείξεις από επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην παροχή υπηρεσιών. Με άλλη εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών καλεί τις Εφορίες να ενημερώνουν αναλυτικά την Κεντρική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιούν αλλά και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε έλεγχος όπως και για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτόν.

Συγγραφέας Πολίτης Σ. (ANA)