Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου για την απεργία των τελωνειακών υπαλλήλων

2010-02-22 15:55

Αθήνα, 20.02.2010 

 

Το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, με απόφασή του, σήμερα, κήρυξε παράνομη την απεργία των τελωνειακών υπαλλήλων.

Η απόφαση θα επιδοθεί σήμερα στους τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι από αύριο οφείλουν να επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους.