Αρ. Πρωτ. Φ. 80000/21978/4299 16.09.2011 Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις και προσαρμογή των προυπολογισμών στους περιορισμούς του ΜΠΔΣ

2011-09-19 11:28

Αρ. Πρωτ. Φ . 80000/21978/4299 16.09.2011 Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις και προσαρμογή των προυπολογισμών στους περιορισμούς του ΜΠΔΣ