Α.Π.: Φ.80020/οικ.21688/659 20.09.2011 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3996/2011.

2011-09-22 09:19

Α.Π.: Φ.80020/οικ.21688/659 20.09.2011 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3996/2011.