Αριθμός Πρωτ Φ80000/οικ.20497/1670 31.08.2011 Σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2011-08-31 15:25

Αριθμός Πρωτ Φ80000/οικ.20497/1670 31.08.2011 Σχετικά με τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών και του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.