Σ.Σ.Ε. 29-11-2010 (Π.Κ. 2/7-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - μαρμαροτεχνιτών που απσχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου