Σ.Σ.Ε. 24-2-2011 (ΕΠ α/α 39) Των Εργαζομένων στην εταιρία BRINK S SECURITY SERVICES S.A.

2011-05-12 10:12

Σ.Σ.Ε. 24-2-2011 (ΕΠ α/α 39) Των Εργαζομένων στην εταιρία BRINK S SECURITY SERVICES S.A.