Σ.Σ.Ε. 15-10-2010 (ΕΠ α/α 33) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΙΠΠΟΚΡ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

2011-05-11 10:32

Σ.Σ.Ε. 15-10-2010 (ΕΠ α/α 33) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΙΠΠΟΚΡ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ