Σ.Σ.Ε. 17-1-2011 (ΕΠ α/α 31) Των Εργαζομένων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

2011-05-11 10:28

Σ.Σ.Ε. 17-1-2011 (ΕΠ α/α 31) Των Εργαζομένων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ