Σ.Σ.Ε. 20-1-2011 (ΕΠ α/α 30) Των Εργαζομένων στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)

2011-05-11 10:27

Σ.Σ.Ε. 20-1-2011 (ΕΠ α/α 30) Των Εργαζομένων στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)