Κατάθεση Σχεδίου Νόμου «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κο

2009-11-20 14:36

Αθήνα, 20.11.2009 

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου, συνιστά εφαρμογή των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης για τη στήριξη των οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα και  των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος υπολογίζονται σε 2.527.000 άτομα, ενώ το κόστος της οικονομικής ενίσχυσης υπολογίζεται σε περίπου ένα δις ευρώ.

Το ύψος της κυμαίνεται από 300 έως και 1.300 ευρώ. Δικαιούχοι είναι μισθωτοί, αγρότες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι συνταξιούχοι με πολύ χαμηλό εισόδημα, τα άτομα με αναπηρίες, οι νεφροπαθείς, οι μεταμοσχευμένοι, τα απροστάτευτα τέκνα, οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι ή επιδοτούμενοι από τον Ο.Α.Ε.Δ. και το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας.

Το Σχέδιο Νόμου κατατέθηκε στη Βουλή κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, η οποία διενεργήθηκε από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου 2009, έχοντας ως στόχο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να διατυπωθούν προτάσεις που θα συνέβαλαν στη σύνταξή του. Τα σχόλια και οι απόψεις που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά ανήλθαν στον αριθμό των οκτακοσίων ογδόντα έξι (886) και ελήφθησαν υπόψη κατά τη σχετική τελική επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου.