Σ.Σ.Ε. 6-9-2010 (ΕΠ α/α 38) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΠΛΩΡΗ ΑΕ

2011-05-12 10:10

Σ.Σ.Ε. 6-9-2010 (ΕΠ α/α 38) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΠΛΩΡΗ ΑΕ