Σ.Σ.Ε. 10-11-2010 (ΕΠ α/α 37) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΠΕ

2011-05-12 10:08

Σ.Σ.Ε. 10-11-2010 (ΕΠ α/α 37) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΠΕ