Σ.Σ.Ε. 15-10-2010 (ΕΠ α/α 35) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση Α. ΘΕΟΦΙΛΑΣ - Γ. ΔΑΓΚΑΡΗΣ ΕΠΕ

2011-05-12 10:02

Σ.Σ.Ε. 15-10-2010 (ΕΠ α/α 35) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση Α. ΘΕΟΦΙΛΑΣ - Γ. ΔΑΓΚΑΡΗΣ ΕΠΕ