Παρουσίαση Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργού Οικονομικών, για το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής

2011-05-02 16:20

Παρουσίαση Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργού Οικονομικών, για το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής