Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Μαρτίου 2010 (Τελικό)

2010-04-20 16:58

Αθήνα, 20.04.2010 

 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2010 (Ιανουάριος-Μάρτιος) σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 4.327 εκατ. ευρώ από 7.119 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 39,2% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 30,2%. Ο κρατικός προϋπολογισμός υλοποιείται εντός των στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης που προβλέπει μείωση του ελλείμματος στο 8,7% του ΑΕΠ.

Επισημαίνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα πρόσθετα μέτρα που θέσπισε η Κυβέρνηση στις 3 Μαρτίου 2010.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 9,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ)   για αύξηση κατά 11,7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 732 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, στις αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολόγησής τους, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 342 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 3.0%, έναντι στόχου στο ΠΣΑ για μείωση κατά 3,5%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 6,2% έναντι ετήσιου στόχου για μείωση κατά 2,8%, ενώ οι δαπάνες για τόκους αυξήθηκαν κατά 14,5% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,1%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για την Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων  στα  Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 229 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών κατά 701 εκατ. ευρώ, και τέλος των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 234 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των δαπανών για τόκους οφείλεται στην πληρωμή τόκων επί μεγαλύτερου κεφαλαίου ομολόγων, λόγω του αυξημένου δανεισμού στο έτος 2009.

Τέλος, οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 48,2%, ενώ τα έσοδά του μειώθηκαν κατά 36,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

 

  • Σχετικό δελτίο