Ανακοίνωση σχετικά με την τροποποίηση του Προϋπολογισμού - αποθεματικό 10%

2010-02-19 12:57

Αθήνα, 18.02.2010 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι η απόφαση με Α.Π.: 2/4431/25-01-2010 περί τροποποίησης του Προϋπολογισμού- αποθεματικό 10%, δεν αφορά τα προνοιακά  επιδόματα και συνεπώς τα παραπάνω καταβάλλονται κανονικά και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.