Ρευστότητα στην αγορά: Τι προβλέπει ακριβώς το νομοσχέδιο

2009-11-18 18:18

Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με διετή περίοδο χάριτος για την απόσβεση του κεφαλαίου και εξόφληση του κεφαλαίου με τοκοχρεολυτικές δόσεις τουλάχιστον πέντε ετών. 

 

  Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται ειδικότερα:

 

•Ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών από συμβάσεις  που δεν έχουν καταγγελθεί, και οι οποίες ληξιπρόθεσμες οφειλές δημιουργήθηκαν μετά την 01.1.2008

•Οφειλές συμβάσεων δανείων που έχουν καταγγελθεί μετά την 01.1.2008 ή θα καταγγελθούν εντός δύο μηνών από τη ψήφιση του νόμου και  εφόσον η οφειλή από τη σύμβαση δανείου δεν υπερβαίνει το 1  εκατ. ευρώ ανά τράπεζα και ανά δανειολήπτη

 

  Για τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας κι ανατοκισμού από 1.1.2008 εφόσον δεν έχουν καταβληθεί.

 

1. Γενικευμένη «αμνηστία» για όλες τις καταγραφές δυσμενών δεδομένων στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, που έχουν καταχωρηθεί από 1.1.2008 και αφορούν οφειλές που είτε έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν μέσα σε 3 μήνες από την ψήφιση του νόμου. 

 

  Ως συνέπεια της «αμνηστίας» αυτής θα αρθεί και το μέτρο της διοικητικής στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.

 

Τι προβλέπει ακριβώς το νομοσχέδιο

Η έκθεση εικόνων είναι άδεια.