Προδημοσίευση Προγραμμάτων «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

2010-04-14 12:54

 

Η παρούσα προδημοσίευση των Προγραμμάτων «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010» καταργεί την προτέρα προδημοσίευση των προγραμμάτων «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Πράσινες Υποδομές 2009» από τον Μάιο του 2009.

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010