Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης

2010-01-14 15:14

Αθήνα, 14.01.2010

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ελλάδας, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αύριο, μετά τη συζήτησή του στη μικτή Επιτροπή Οικονομική και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

Το ΠΣΑ περιγράφει τους στόχους και τις πολιτικές της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε το έλλειμμα να φτάσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2012. Στο ΠΣΑ περιγράφεται το πρόγραμμα ριζικών τομών και αλλαγών της κυβέρνησης που αποσκοπούν στον τερματισμό της κακοδιαχείρισης και της σπατάλης του δημοσίου χρήματος, στην αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και των μηχανισμών αναδιανομής του εισοδήματος, στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων της οικονομίας, των πολιτών και όλων των δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, στην καθιέρωση της διαφάνειας ως βασικής αρχής στη λειτουργία του κράτους, στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των στατιστικών και δημοσιονομικών στοιχείων, των πολιτικών και της ίδιας της χώρας και στη δημιουργία μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους.