Σύσκεψη του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών με στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα την κατάρτιση του τριετούς προϋπολογισμού του Υπουργείου

2010-01-12 20:57

Αθήνα, 12.01.2010 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, προήδρευσε μαζί με αρμόδιο Υφυπουργό, Φίλιππο Σαχινίδη, σήμερα το πρωί σε σύσκεψη με στελέχη των οικονομικών διευθύνσεων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την κατάρτιση του τριετούς προϋπολογισμού του Υπουργείου με στόχο τον έλεγχο και τον περιορισμό των δαπανών.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι το νοικοκύρεμα του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από όλα τα Υπουργεία τριετείς προϋπολογισμούς με στόχο τον δραστικό περιορισμό των δαπανών. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη αποστείλει προς όλα τα Υπουργεία επιστολή σχετικά με τη πιστή τήρηση του Προϋπολογισμού του 2010, την κατάρτιση τριετών προϋπολογισμών μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2010, αλλά και την συγκέντρωση στοιχείων μισθοδοσίας για την δημιουργία αρχείων στο πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίας αρχής πληρωμών μισθών στο Δημόσιο.

Για την εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού του έτους, το Υπουργείο Οικονομικών συστήνει διμερείς επιτροπές με τη συμμετοχή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και υπηρεσιών των άλλων Υπουργείων, ώστε να εξασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του Προϋπολογισμού του 2010.

Ειδικά για τους τριετείς προϋπολογισμούς, έχει σταλεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλες τις οικονομικές διευθύνσεις εγκύκλιος και υποδείγματα των πινάκων που πρέπει να συμπληρωθούν από όλα τα Υπουργεία για την περίοδο 2008-2012. Θα ακολουθήσει ευρεία σύσκεψη με τις αρμόδιες διοικήσεις των άλλων Υπουργείων.

Στόχος είναι να μειωθούν δραστικά οι σπατάλες και να ελεγχθούν  δαπάνες σε όλους τους κωδικούς, ξεκινώντας από εκείνες που δεν ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι έτοιμος και ο τριετής προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών έως το τέλος Ιανουαρίου, ενώ ο Προϋπολογισμός του 2011 έχει ήδη αρχίσει να συντάσσεται με το πρότυπο των προϋπολογισμών προγραμμάτων. Υπάρχει ήδη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τους πίνακες που πρέπει να συμπληρωθούν. Για το 2010, ήδη προβλέπεται από τον προϋπολογισμό μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 10%, κυρίως από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 25%.

Το Υπουργείο Οικονομικών ξεκινά αυτή τη σημαντική προσπάθεια για το νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών, βάζοντας σε τάξη πρώτα τα δικά του οικονομικά. Για να αισθανθούν οι πολίτες ότι το κράτος σέβεται τα χρήματά τους και δίνει λογαριασμό για κάθε ευρώ.