Α. Π: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015 02.06.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2015-06-18 18:13

Α. Π: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015 02.06.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.