Α. Π.:ΔΕΑΦ 1078315 ΕΞ 2015 05.06.2015 Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής.

2015-06-18 13:46

Α. Π.:ΔΕΑΦ 1078315 ΕΞ 2015 05.06.2015 Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής.