Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 02.06.2015 Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2015-06-18 13:42

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ2015 02.06.2015 Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.