ΠΟΛ.1065/15.5.2009 Αναζήτηση στο διαδίκτυο (internet) των εντύπων που σχετίζονται με τις Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.

2009-05-15 20:44

Αθήνα, 15 Μαΐου 2009 
Αρ. πρωτ. 1010770/354/ΔΟΣ
                                                                     
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                             
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ    
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                                                                              
Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας 8   
Ταχ. κώδ.: 10184 - Αθήνα        
Πληροφορίες: Ι. Φοβάκης          
Τηλέφωνο: 210 33 75 866         
Τηλεομ.: 210 33 75 854         
                                                   
ΠΟΛ. 1065

ΘΕΜΑ:    Αναζήτηση στο διαδίκτυο (internet) των εντύπων που σχετίζονται με τις Συμβάσεις/Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος.
    
       Σχετικά με το ως άνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, τα έντυπα που σχετίζονται με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, μπορείτε να τα αναζητήσετε στο διαδίκτυο και ειδικότερα στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr/ddos  Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας-Forms for Double Taxation Conventions. Σημειώνεται ότι, για τα εν λόγω έντυπα υπάρχουν οδηγίες συμπλήρωσης, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
    
Ακριβές Αντίγραφο                                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                     Γ. Κουνάδης