Αριθμός Πρωτ. ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012 20.01.2012 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 2011 ως προς τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ για το έτος 2012.

2012-01-24 10:40

Αριθμός Πρωτ. ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012 20.01.2012 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 2011 ως προς τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ για το έτος 2012.