Αριθμός Πρωτ. Δ6Α 1007935 ΕΞ2012 13.01.2012 Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.).

2012-01-23 12:26

Αριθμός Πρωτ. Δ6Α 1007935 ΕΞ2012 13.01.2012 Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.).