Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας των πλειστηριασμών για την ικανοποίηση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής πιστώσεων κατά δανειοληπτών, που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ έως τις 30 Ιουνίου 2010

2010-01-09 12:10

Αθήνα, 08.01.2010 

 

Με διάταξη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Άλλες Διατάξεις», παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου του 2010, η αναστολή των πλειστηριασμών για την ικανοποίηση απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών παροχής πιστώσεων κατά δανειοληπτών, που δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με το Άρθρο Δεύτερο, παράγραφος 3 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, τροποποιείται το άρθρο 5 της κυρούμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, προκειμένου να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, έως και την 30η Ιουνίου 2010, αντί της 31ης  Δεκεμβρίου 2009.

Το Σχέδιο Νόμου πρόκειται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010.

Με αυτή την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των ενεργειών της προς αυτή την κατεύθυνση, υλοποιείται η προγραμματική της δέσμευση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά.