Παρουσίαση τεσσάρων νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Τ. Κατσέλη

2010-04-07 18:27

Τέσσερα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 275 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έχουν ενεργοποιηθεί αμέσως μετά το Πάσχα και μέχρι τα τέλη Μαΐου, με στόχο την άμεση ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, ο Υφυπουργός κ. Στ. Αρναουτάκης και οι Γενικοί Γραμματείς Επενδύσεων και Βιομηχανίας, κ.κ. Γ. Πετράκος και Αλ. Φούρλας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απομαγνητοφώνησης της Συνέντευξης Τύπου:

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σας. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, παρουσιάζει σήμερα το πρόγραμμα «Ελληνική Μεταποίηση 2010». Είναι ένα πρόγραμμα με τέσσερις δράσεις του ΕΣΠΑ για τη στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής μεταποίησης. Με το πρόγραμμα «Ελληνική Μεταποίηση 2010», αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει και στηρίζει με δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος κλάδους της οικονομίας που πλήττονται και επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες και αποδοτικές.

Με τις δράσεις αυτές, διοχετεύουμε στην αγορά 275 εκατ. ευρώ, δίνοντας μια ανάσα σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς τη στιγμή που την έχουν ανάγκη. Με το πρόγραμμα που σήμερα παρουσιάζουμε, εκτιμούμε ότι θα ενισχυθούν πάνω από 6.000 υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες ανοίγουμε νέες προοπτικές, ώστε να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία, από την προμήθεια πρώτων υλών, την επεξεργασία των προϊόντων μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Να αναπτύξουν την καινοτομία σε όλα τα στάδια της δραστηριοποίησής τους. Να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα και η εξωστρέφεια σε μια δύσκολη περίοδο. Να ενθαρρύνουμε τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών μεθόδων.

Οι τέσσερις δράσεις είναι οι ακόλουθες:

Πρώτη δράση, «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Δικαιούχοι είναι βασικά οι εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και συνεταιρισμοί. Δηλαδή, επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 εργαζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ.

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από 40.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 45% σε τρεις κλίμακες ανά γεωγραφική ζώνη – 35%, 40% και 45%. Υπολογίζουμε ότι θα ωφεληθούν πάνω από 4.500 επιχειρήσεις, ενώ η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί αρχές Μαΐου.

Με τη δράση αυτή, προωθείται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη της καινοτομίας, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει αρχές Μαΐου.

Δεύτερη δράση είναι η «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και, όπως και η προηγούμενη δράση, απευθύνεται σε υφιστάμενες μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των ειδών που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 μέχρι 200.000 ευρώ και το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται και πάλι σε 35%, 40% και 45% ανά γεωγραφική ζώνη. Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν πάνω από 600 επιχειρήσεις. Η προδημοσίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη αμέσως μετά το Πάσχα.

Με τη δράση αυτή, στοχεύουμε στη μείωση του ενεργειακού και, κυρίως του περιβαλλοντικού, αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα, καθώς και στη συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τρίτη δράση, «Πράσινες Υποδομές 2010». Η δράση αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 30 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και της διαχείρισης αποβλήτων. Αφορά τόσο σε μικρές και πολύ μικρές, όσο και σε μεσαίες επιχειρήσεις. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 300.000 μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται για τις μεν μεσαίες επιχειρήσεις σε 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική ζώνη, για τις δε μικρές και πολύ μικρές αυξάνεται και κυμαίνεται από 35%, 40% και 45%, πάλι ανά γεωγραφική ζώνη. Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 100 περίπου επιχειρήσεις, ενώ η προδημοσίευση, όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη αμέσως μετά το Πάσχα.

Βασικός στόχος της δράσης είναι να ενισχύσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων, η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η κάλυψη του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνουμε και την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Η τέταρτη δράση είναι κλαδικά στοχευμένη. Αφορά στην «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές». Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και είναι επιλέξιμες τόσο μικρές και πολύ μικρές, όσο και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος, με σκοπό να ανακτήσουν δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, να γίνουν πιο καινοτόμες και εξωστρεφείς.

Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται για τις μεν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 30.000 μέχρι 150.000 ευρώ, για τις δε μεσαίες από 80.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης κυμαίνεται για τις μεν μεσαίες επιχειρήσεις από 30%, 35% και 40% ανά γεωγραφική ζώνη, για τις δε μικρές και πολύ μικρές αυξάνεται και κυμαίνεται από 35%, 40% έως και 45% και πάλι ανά γεωγραφική ζώνη.

Προβλέπεται ότι θα επιχορηγηθούν 350 περίπου επιχειρήσεις, ενώ η προδημοσίευση θα πραγματοποιηθεί άμεσα και η προκήρυξη μετά το Πάσχα. Πρόκειται για μια σημαντική δράση, ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία ενισχύει την προβολή των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, αναπροσανατολίζει την εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα και παραδοσιακούς κλάδους προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά, κάνει πράξη την πολιτική για παραγωγική αναδιάρθρωση και δίνει κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας.

Με τις δράσεις που σήμερα ανακοινώνουμε, εγκαινιάζουμε μια νέα πολιτική, περισσότερο στοχευμένη στον τομέα της μεταποίησης. Θα ακολουθήσει μια σειρά προγραμμάτων μέχρι τον Μάιο, τα οποία θα είναι επίσης στοχευμένα και θα αφορούν συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, οι υπηρεσίες.

Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ανοιχτή σε ερωτήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Η αρχή της ερώτησης χωρίς μικρόφωνο) … η γνωστή σειρά των προγραμμάτων μέσω τραπεζών και, αν ναι, θα αφορά σε υφιστάμενες και θα έχει κίνητρα στήριξης της απασχόλησης;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή, ως προς τον ενδιάμεσο φορέα, είμαστε σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με όλους τους πιθανούς ενδιάμεσους φορείς, έτσι ώστε να καταλήξουμε στους καλύτερους όρους. Υπάρχουν τα κίνητρα της απασχόλησης, έτσι δεν είναι;

Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: Θα είναι μέσα στη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω, το πρόγραμμα αυτό για την μεταποίηση έχει συγκεκριμένους τομείς στους οποίους δίνει προτεραιότητα, με βάση την αναπτυξιακή προοπτική που έχουν πιθανόν περισσότερο από άλλους;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, είναι ανοιχτό για όλη τη μεταποίηση, αλλά ουσιαστικά με τα κριτήρια που θα βάλουμε δίνουμε έμφαση, όπως και σε όλα τα προγράμματα, στην καινοτομία, στην προστιθέμενη αξία και στην εξωστρέφεια. Το πρώτο πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της μεταποίησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είπατε ότι είναι ανοιχτά σε όλες τις υφιστάμενες εταιρείες, μικρές και μεσαίες, είπατε ότι θα υπάρχουν κίνητρα για την απασχόληση. Μπορείτε να μας πείτε ποια άλλα θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης για να πάρει κάποια επιχείρηση προτεραιότητα; Και δεύτερον, εάν θα υπάρχουν προϋποθέσεις που θα έχουν να κάνουν με το εάν είναι κερδοφόρα ή όχι η εταιρεία ή θα έχει ζημιές ή όχι, εάν θα απορριφθούν ή όχι τέτοιες αιτήσεις.

Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: Καταρχάς, θέλω να διευκρινίσω ότι το πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές» είναι ανοιχτό και σε νέες επιχειρήσεις. Όσον αφορά στα κριτήρια, τα προγράμματα απευθύνονται σε υγιείς, σε βιώσιμες μάλλον, επιχειρήσεις και μέσα στα κριτήρια αξιολόγησης υπολογίζεται και η δυνατότητά τους αυτή.

Δε θα ήθελα σε αυτή τη φάση να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί τώρα εξειδικεύουμε τους οδηγούς δράσης, με δεδομένο ότι άλλωστε είναι τέσσερα προγράμματα τα οποία προκηρύσσονται συνολικά. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει και μια εσωτερική ομοιομορφία και συνέπεια στη λογική, για να μην μπερδέψουμε και την αγορά. Αλλά να μας επιτρέψετε λίγο να το αφήσουμε αυτό σε πιο ώριμο χρόνο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα τεθεί πάντως θέμα απόδειξης, αν είναι ζημιογόνα;

Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: Το ζημιογόνο εξαρτάται πως θα το ορίσει κάποιος. Θέλουμε να υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να κριθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης, για παράδειγμα εξετάζεται η κερδοφορία σε μια περίοδο τριετίας να είναι θετική. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία θα τα εξειδικεύσουμε στους οδηγούς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έτσι όπως βλέπω τα προγράμματα και με δεδομένο ότι είναι για υφιστάμενες επιχειρήσεις, η επιδότηση βλέπω ότι φτάνει στο 40%. Βέβαια, το πρόβλημα των επιχειρήσεων είναι ότι θα πρέπει να βάλουν το 60% μόνοι τους και το βασικό τους πρόβλημα είναι η ρευστότητα για να κάνουν επενδύσεις.

Πώς θα τους ενισχύσετε τη ρευστότητα; Αυτό είναι το βασικό αίτημα της αγοράς. Δηλαδή, δεν είναι τόσο η επιδότηση όσο η ρευστότητα.

Και δεύτερον. Πάλι βλέπω ότι μόνο ένα πρόγραμμα είναι για νέες επιχειρήσεις. Ο νέος επιχειρηματίας πώς θα στηριχθεί, με τι προγράμματα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ. Πρώτα – πρώτα, θα υπάρξουν δυο καινούργια προγράμματα για νέους επιχειρηματίες και για καινοτομία και μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή και θα ανακοινωθούν αργότερα.

Όσον αφορά στη ρευστότητα, έχετε απόλυτα δίκιο. Υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά, αλλά τα προγράμματα αυτά αποτελούν κίνητρο για επενδύσεις και εμείς θέλουμε να κάνουν χρήση των προγραμμάτων όσες περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, έχει δοθεί μια κλιμάκωση επιχορηγήσεων, που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 45%, ιδιαίτερα σε γεωγραφικές περιοχές που πλήττονται πολύ από την κρίση, ώστε να επωφεληθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Διότι όσο ψηλότερα βάζεις το όριο της επιχορήγησης, έχεις δυο κινδύνους. Πρώτον, να κάνει χρήση των προγραμμάτων ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων, δεδομένου του προϋπολογισμού, και, δεύτερον, ακόμα κι αυτές, άμα υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα στη ρευστότητα, έχουν δέσμευση πόρων και δεν κάνουν χρήση.

Άρα, αναγνωρίζουμε το πρόβλημα της ρευστότητας. Και πιστεύουμε ότι, με τις κινήσεις που βλέπουμε τώρα από τις τράπεζες, μετά τη θετική έκβαση της περασμένης εβδομάδας, είναι και εκείνες ικανές να παρέχουν τη ρευστότητα που απαιτείται, ώστε οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να κάνουν χρήση αυτών των ευνοϊκών προγραμμάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάτι διευκρινιστικό πάνω σ’ αυτό, επειδή είπε η Υπουργός για τις τράπεζες. Επειδή είδα μια ρύθμιση σε ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά παρατείνει το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών των 28 δις, θα υπάρχουν από αυτά τα κονδύλια από τις τράπεζες μεταφορά σε προγράμματα για μικρομεσαίους, μια τέτοια ρευστότητα, ένα σχέδιο που έχει ακουστεί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εδώ μπερδεύουμε δυο πράγματα. Αυτό που έγινε με νομοθετική ρύθμιση είναι ότι δώσαμε την ευκαιρία να καταθέσει κάποιος για την ένταξή του στο νόμο 3816 φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μέχρι τον Μάιο, μέχρι 30/5. Αυτό έγινε, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν κάποιες επιχειρήσεις από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ εννοούσα από το πακέτο στήριξης των τραπεζών, αν τελικά θα πάρετε λεφτά και θα τα δώσετε σε μικρομεσαίες ή απλώς θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα να τρέχει…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, θα υπάρξουν ανακοινώσεις αργότερα για το κεφάλαιο του ΤΕΜΠΜΕ συνολικά.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω, τα δυο προγράμματα που είχατε εξαγγείλει προ ημερών του ΤΕΜΠΜΕ για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, αλλά και για την προμήθεια, για την αποπληρωμή των προμηθευτών, αυτά γιατί καθυστερούν και πότε θα προκηρυχθούν; Ένα αυτό.

Και δεύτερον, να επανέλθω στην ερώτηση του συναδέλφου για το πακέτο των 28 δις. Θα υπάρξει, θα ισχύσει η προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι από αυτά τα χρήματα θα διατεθούν κάποια τα οποία δεν τα έχουν πάρει οι τράπεζες στην αγορά; Αυτό.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δυο πράγματα. Πρώτον, δεν καθυστερούν. Όταν είχα εξαγγείλει από εδώ τα δυο προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, είχαμε πει ότι φτιάχνονται και ότι θα αρχίσουν τέλος Απριλίου. Μέχρι τέλος Απριλίου θα μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για ένταξη. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση.

Όσον αφορά στο πακέτο των 28 δις, με βάση τα καινούργια δεδομένα που διαμορφώνονται, θα υπάρχουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Οικονομικών και από μένα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πάνω στο ίδιο θέμα κυρία Υπουργέ. Μήπως έχετε κάποια εικόνα για το πώς εφαρμόζεται ο νόμος για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων; Αν έχει υπάρξει ενδιαφέρον κι αν μέχρι τις 15 Απριλίου θα είναι επαρκής χρόνος ή θα χρειαστεί να δοθεί μια παράταση.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συλλέγει όλα τα στοιχεία και θα κάνει ανακοινώσεις για το πώς έχει εφαρμοστεί ο νόμος και όσον αφορά στο σκέλος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και όσον αφορά στο σκέλος των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή, συλλέγουμε τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εξετάζετε το ενδεχόμενο παράτασης;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Προς το παρόν, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Μέχρι 15/4. Περάσαμε νομοθετικά τη δυνατότητα κάποιος να κάνει αίτηση μέχρι 15/4 και να υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα μετά. Και να πω ότι, τουλάχιστον όσον αφορά στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, δεν έχουν έρθει πληροφορίες ή ενστάσεις για προβλήματα. Και, όπου υπήρχαν προβλήματα, έχουν λυθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για το χρονικό ορίζοντα θέλω να ρωτήσω που υπάρχει συνήθως κάποιο πρόβλημα, κάποια μεγάλη αργοπορία από τη στιγμή που θα κατατεθούν οι αιτήσεις μέχρι τη στιγμή που θα μπορέσει η επιχείρηση να πάρει αυτά τα χρήματα. Προφανώς έχουν ένα χαρακτήρα επείγοντος ακόμα και σαν επενδυτικά κίνητρα και το άλλο ερώτημα είναι, μάλλον τρία είναι τα υποερωτήματα.

Πρώτον, σε πόσο χρόνο θα είναι σε θέση η δική σας πλευρά να αξιολογήσει τις όποιες προτάσεις υποβληθούν; Τι θα γίνει με τις τράπεζες; Άκουσα την Υπουργό να μιλάει ουσιαστικά για μια έμμεση παρότρυνση και προς τις τράπεζες. Δηλαδή το δεύτερο υποερώτημα: ποιος θα είναι και ποιος μπορεί να είναι πραγματικά ο ουσιαστικός ρόλος στο θέμα αυτό; Αν θα εγκριθούν οι προτάσεις, θα θελήσουν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επιδοτήσεις κλπ, κάπως εγκαίρως; Και τελικά σε πόσο χρόνο καταληκτικά βλέπετε να μπορεί να προχωρεί αυτό και προφανώς και οι όποιες επόμενες αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν. Ευχαριστώ πολύ.

Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: Όσον αφορά στην περίοδο αξιολόγησης, σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να την κρατήσουμε σύντομη. Δηλαδή η περίοδος που θα αφήσουμε στις επιχειρήσεις θα είναι μέχρι τον Ιούνιο το αργότερο, για να μπορέσουμε να προβούμε σε μια ολοκλήρωση της αξιολόγησης πάρα πολύ σύντομα. Εξετάζουμε και μια περίπτωση να μπορέσουμε να βγούμε και τον Μάιο για ένα – δυο προγράμματα από αυτά που θα δημοσιευθούν σύντομα.

Όσον αφορά στην περίοδο που θα δώσουμε στις επιχειρήσεις προκειμένου να ολοκληρώσουν τα προγράμματα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 12 μήνες και θα εξετάσουμε, όπως συνηθίζεται, μια δυνατότητα παράτασης, ενώ για…

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σ.  ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: Για ολοκλήρωση της επένδυσης. Για να μην έχουν προβλήματα από αυτά που στην πράξη συνηθίζεται, είτε ρευστότητας είτε με τους προμηθευτές κλπ. Και όσον αφορά στο θέμα της δυνατότητας απορρόφησης κονδυλίων και πώς θα βρουν χρήματα οι επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά τους, καταρχάς, κάτι που πρέπει να ειπωθεί είναι ότι προβλέπουμε τη δυνατότητα αυξημένης προκαταβολής, που μπορεί με τη χρήση εγγυητικής να ανέλθει και στο 50%. Αυτό σκεφτόμαστε. Από κει και πέρα, θα κάνει ο καθένας όση χρήση θέλει. Συγγνώμη;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε όλα τα προγράμματα;

Σ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ: Σε όλα τα προγράμματα. Είναι μια οριζόντια πολιτική, με εγγυητική επιστολή τραπέζης, ώστε να μπορέσει να εξασφαλιστεί αυτό το ποσό. Και, επίσης, κάτι που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι μέσα στις προκηρύξεις θα δίνουμε τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση προς το ΤΕΜΠΜΕ για να λάβουν την εγγύησή του ως προς τη διευκόλυνση του τραπεζικού δανεισμού και, από κει και πέρα, με τις διαδικασίες που υπά

4 Νεα Προγράμματα ΕΣΠΑ