Διευκρίνιση για την ισχύ των νέων συντελεστών ΦΠΑ.

2010-03-04 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΝΙΚΗΣ 5-7
    10180 ΑΘΗΝΑ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
    FAX: 210-3332559
    e-mail : press@mnec.gr


    Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010

   
    Διευκρίνιση για την ισχύ των νέων συντελεστών ΦΠΑ:

    Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν από τις 15 Μαρτίου 2010.