Ομιλία του Υφυπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στη Βουλή

2010-02-04 13:36

Αθήνα, 03.02.2010 

 

«Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου, της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ, και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος»

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Θα ήθελα πριν τοποθετηθώ, να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Σε ό,τι αφορά στο επιτόκιο, είναι αποτέλεσμα καθαρά των διαπραγματεύσεων για τα διαφορετικά επιτόκια τα οποία υπάρχουν.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που έθεσε ο κ. Γείτονας, για τον χρόνο, είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα.

Στο ερώτημα που έθεσε ο κ. Αλευράς, η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να ισχύει αυτό που θέτετε εσείς ως προβληματισμό, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια για το ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται να τύχουν προβλέψεων των συγκεκριμένων συμβάσεων.

Δεν είναι τόσο εύκολο να δηλώσει ο άλλος ότι έχει μόνιμη κατοικία το Κατάρ, ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσει να εξασφαλιστεί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την κατάθεση στη Βουλή, προς κύρωση αυτών των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με το Μαρόκο, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία που συζητήσαμε σήμερα, και του Καναδά, της Σερβίας και του Αζερμπαϊτζάν που θα συζητηθούν την Πέμπτη, αυξάνεται συνολικά σε 55 ο αριθμός των διμερών συμβάσεων μεταξύ της χώρας μας με άλλες χώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εξωτερικής και της οικονομικής πολιτικής της χώρας σε κρίσιμους τομείς, η Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σύναψη τέτοιων συμβάσεων, δεδομένου ότι οι συμβάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό όχημα για την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων σε κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία.

Η διαπραγμάτευση και σύναψη αυτών των συμβάσεων αποτελεί συνήθως τον προπομπό, αλλά και την αναγκαία βάση για την ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων της χώρας μας. Με τις συμβάσεις αυτές επιδιώκεται η αποφυγή της διπλής φορολογίας, η υπέρβαση μιας αδικίας που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη διμερών οικονομικών σχέσεων και πάγιο αίτημα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας σε χώρες εκτός Ελλάδος.

Το φαινόμενο της διπλής φορολογίας παρατηρείται όταν δύο κράτη ταυτόχρονα επιβάλλουν φόρο στο φορολογούμενο, για το ίδιο εισόδημα, για την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα κράτη φορολογούν τόσο τους κατοίκους τους, για το παγκόσμιο εισόδημά τους, σύμφωνα με το κριτήριο της κατοικίας, όσο και τους μη κατοίκους μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούν εντός των ορίων της επικρατείας τους, σύμφωνα με το κριτήριο της πηγής του εισοδήματος. Έτσι, το φαινόμενο της διπλής φορολογίας συνιστά εμπόδιο στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και συγκεκριμένα στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και στην κίνηση κεφαλαίων και προσώπων.

Με την άρση των φορολογικών εμποδίων που επιτυγχάνεται με τις συμβάσεις δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στα άλλα κράτη, η προσέλκυση επενδύσεων, η διεξαγωγή ομαλών ανταλλαγών και η απρόσκοπτη κυκλοφορία ανθρώπων και κεφαλαίων και γενικότερα η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθοριστική της παρουσία στο παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον.

Ένας επιπλέον λόγος που οι συμβάσεις αυτές είναι εξαιρετικής σημασίας, είναι ότι, μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, θεσπίζεται η διοικητική συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και καθιερώνεται η ανταλλαγή πληροφοριών, πράγμα απαραίτητο για τον ορθό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και κατ' επέκταση της εξασφάλισης της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης.

Ακόμη περισσότερο διευκολύνεται η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Επιπρόσθετα αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών αλλά και των πολιτών που μπορούν να αποτελέσουν βάση εκκίνησης για μια ευρύτερη συνεργασία.

Θεωρούμε τη διπλή φορολογία ως αδικία και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με την συνεργασία, με την αναζήτηση συναινέσεων σε διεθνή κλίμακα και αυτό πραγματοποιείται, με την κύρωση διμερών συμβάσεων μεταξύ της χώρας μας, με άλλες χώρες. Θέτουμε προτεραιότητες, στην εξωτερική και οικονομική πολιτική  της χώρας και με την δίκαιη και ουσιαστική αντιμετώπιση θεμάτων όπως, η αποφυγή διπλής φορολογίας, ανοίγουμε διαύλους εμπιστοσύνης,  συνεννόησης και συνεργασίας σε διεθνή οικονομική κλίμακα, ώστε να διαμορφωθεί ευνοϊκό οικονομικό κλίμα. Γι αυτό και σας καλούμε να υπερψηφίσετε τις τρείς αυτές συμβάσεις.

Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε