Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2010-02-03 16:18

Αθήνα, 03.02.2010 

 

Η Ελλάδα έλαβε, σήμερα, την έγκριση και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για την ανασυγκρότηση των οικονομικών της χώρας.

Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει την προσπάθεια και την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να εφαρμόσει ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα για το νοικοκύρεμα του κράτους και να προχωρήσει πολύ γρήγορα σε μια σειρά μεγάλων τομών και αλλαγών, που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών μαζί με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2010, από το 12,7% του ΑΕΠ στο 8,7% και τη μείωση σε κάτω από 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας έως το 2012, παράλληλα με τη συγκράτηση και την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2011.

Μαζί με την έγκριση του Προγράμματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει και σε μία σειρά συστάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, άρθρο 126(9) της Συνθήκης, αλλά και για τον τερματισμό της ασυνέπειας στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, άρθρο 121(4) και για τη βελτίωση των δημοσιονομικών στατιστικών. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα, σήμερα,  να διορθώσει τα πολλαπλά ελλείμματα που άφησε στη χώρα η περίοδος 2004-2009.

Με το Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, που εφαρμόζει η Κυβέρνηση και τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι έχει και τη βούληση και την αποφασιστικότητα να ξεφύγει το συντομότερο δυνατό από τη σημερινή δύσκολη συγκυρία που επιβάλλουν στη χώρα μας τα χρόνια δημοσιονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα και οι κερδοσκοπικές πιέσεις