Αυξάνεται η φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών

2009-07-20 12:49
Η αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους κρίνεται επιβεβλημένη από τα στελέχη του υπουργείου ως ένα σημαντικό «εργαλείο» του ελεγκτικού μηχανισμού.

Στην αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των μέτρων που σχεδιάζονται για την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων.

Οι νέοι Μ.Σ.Κ.Κ. , που αφορούν περίπου 850.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, εκτός απροόπτου θα εφαρμοστούν από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) με αποτέλεσμα το επόμενο έτος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να δηλώσουν μεγαλύτερα κέρδη και ως εκ τούτου να καταβάλλουν υψηλότερο φόρο στην Εφορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ελάχιστα ποσά εξωλογιστικών καθαρών κερδών που θα πρέπει να δηλώνουν οι φορολογούμενοι που υπάγονται στη διαδικασία της αυτοπεραίωσης θα προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις προτάσεις των στελεχών του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση τους Μοναδικούς Συντελεστές Καθαρού Κέρδους που ισχύουν αλλά προσαυξημένους κατά 10% έως και 20%.

Ποσοστά που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην αύξηση και των ελαχίστων καθαρών κερδών που προσδιορίζονται εξωλογιστικά και θα λαμβάνονται υπόψη για την αυτόματη περαίωση της χρήσης του 2009.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις για να αποφύγουν τον τακτικό έλεγχο της Εφορίας, εφόσον είναι «τυχεροί» και δεν πέσουν στο δείγμα που ελέγχεται ούτως ή άλλως κάθε χρόνο, θα πρέπει να δηλώσουν υψηλότερα εισοδήματα και ως εκ τούτου να πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι που ακολουθούν τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης υπολογίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά (έσοδα μείον δαπάνες) και εξωλογιστικά (ακαθάριστα έσοδα Χ ΜΣΚΚ). Στη συνέχεια, τα δύο ποσά καθαρών κερδών συγκρίνονται και όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του φόρου εισοδήματος και την «αυτοπεραίωση» της δήλωσης με απαλλαγή από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναπροσαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. ενδέχεται να συνδυαστεί και με τις αλλαγές που, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν» (φ. 29/6/2009), σχεδιάζονται όσον αφορά στην αυτοπεραίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι τα νέα όρια που εξετάζονται για την αυτοπεραίωση είναι τα εξής:

**επί επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 600.000 ευρώ.

**επί επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 300.000 ευρώ.

**επί μεικτών επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 600.000 ευρώ για το σύνολο των δραστηριοτήτων και με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών είναι κατώτερα ή ίσα κατ' ανώτατο όριο των 300.000 ευρώ.

**επί αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών, κατ' ανώτατο όριο μέχρι 200.000 ευρώ.

Ανεξάρτητα ωστόσο από το ποια θα είναι τα νέα όρια της αυτοπεραίωσης, η αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους κρίνεται επιβεβλημένη από τα στελέχη του υπουργείου όχι μόνο γιατί αποτελούν ένα βασικό προσδιοριστικό παράγοντα για τον υπολογισμό του φόρου που πληρώνουν οι υπόχρεοι που ρυθμίζουν τις εκκρεμότητές τους, αλλά ταυτόχρονα και ένα σημαντικό «εργαλείο» του ελεγκτικού μηχανισμού.

Συγκεκριμένα ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός θα μπορεί εύκολα, όπως ανέφερε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου, να εντοπίζει τις επιχειρήσεις που, ενώ με βάση τους συντελεστές θα έπρεπε να δηλώνουν υψηλότερα εισοδήματα αυτές, εκμεταλλευόμενες το λογιστικό προσδιορισμό, εμφανίζουν μικρότερα καθαρά κέρδη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

ΠΗΓΗ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ