Η απογραφή αφορά στο προσωπικό του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.

2010-06-19 14:03

 

Θα χρειαστεί να έχετε στη διάθεσή σας τα κάτωθι παραστατικά:

 

  • - Ένα εκκαθαριστικό εφορίας από το 2002 κι έπειτα
  • - Κάρτα ή επιστολή γνωστοποίησης ΑΜΚΑ ή το βιβλιάριο υγείας σας
  • - Την ταυτότητά σας
  • - Ένα λογαριασμό ΔΕΗ της κατοικίας σας
  • - Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας σας
  • - Τίτλους σπουδών σας

   

                      

 

  KYA 04.06.2010       ΦΕΚ 784Β 04.06.2010    Κατεβάστε τις οδηγίες     Έντυπο Προετοιμασίας      Εγκύκλιος