Φορολογικοί Οδηγοί από την ΓΓΠΣ

    Στις σελίδες του Φορολογικού Οδηγού θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις σε θέματα φορολογικού περιεχομένου.
    Ο Φορολογικός Οδηγός απευθύνεται κύρια στον πολίτη, αλλά είναι σίγουρο ότι και ο επαγγελματίας λογιστής έχει να κερδίσει αρκετά από τις τακτικές επισκέψεις του σε αυτόν. Το περιεχόμενο του Φορολογικού Οδηγού ανανεώνεται σε συνεχή βάση με νέες πληροφορίες.

Φόρος Εισοδήματος

 

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 2013

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2013) (Aρχείο pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 2012

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2012)(Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2012)(Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2012 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2012) (Αρχείο  pdf)

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011

 • Προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2011(Aρχείο  pdf)

 • Προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2011(Aρχείο  pdf)

 • Προθεσμίες υποβολής Δηλώσεων Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Κοινοπραξιών, Αστικών Εταιριών, Συμμετοχικών και Αφανών Εταιριών οικ. έτους 2011 (Aρχείο  pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2011

 •  Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Απρίλιος 2011) (Aρχείο  pdf)

 •  Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2011) (Aρχείο  pdf)

 •  Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2011 (Aρχείο  pdf)

 •  Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2011) (Αρχείο   pdf)

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2010

 • Πίνακας προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2010 (Aρχείο  pdf)   

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2010 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2010 (Aρχείο  pdf) 

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Κοινοπραξιών, Αστικών Εταιριών, Συμμετοχικών και Αφανών Εταιριών (Aρχείο  pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2010

 •  Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2010)(Aρχείο  pdf)

 •  Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2010 (Aρχείο  pdf)

 •  Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2010)(Αρχείο   pdf)

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2009

 • Πίνακας προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2009 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2009 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2009(Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Κοινοπραξιών, Αστικών Εταιριών, Συμμετοχικών και Αφανών Εταιριών (Aρχείο  pdf)

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (Aρχείο  pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2009

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάρτιος 2009) (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2009 (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Εντύπων και Δικαιολογητικών, που συνυποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2009 (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2009) (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2009) (Αρχείο  pdf)

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2008

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2008 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2008 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Κοινοπραξιών, Αστικών Εταιριών, Συμμετοχικών και Αφανών Εταιριών (Aρχείο  pdf)

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2008(Aρχείο  pdf)

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2007

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2007 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2007 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Κοινοπραξιών, Αστικών Εταιριών, Συμμετοχικών και Αφανών Εταιριών (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2007) (Aρχείο  pdf)

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 (Aρχείο  pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2007

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2007) (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Εντύπων και Δικαιολογητικών, που συνυποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2007 (Aρχείο pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2007 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2007)(Αρχείο   pdf)

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2006

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2006 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2006 (Aρχείο  pdf)

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας οικονομικού έτους 2006 (Aρχείο  pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2006

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάρτιος 2006) (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Εντύπων και Δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τα Φυσικά Πρόσωπα με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2006 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 (Aρχείο  pdf)

 • Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικονομικού Έτους 2006 (Aρχείο pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2006 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2006) (Αρχείο   pdf)

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικ. έτους 2005

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής συμπληρωματικών εντύπων Ε2, Ε3, Ε9 οικονομικού έτους 2005 μέσω TAXISnet (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2005 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2005 μέσω TAXISnet (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2005 (Aρχείο  pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2005

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάρτιος 2005) (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2005 (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Εντύπων και Δικαιολογητικών, που συνυποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2005(Aρχείο  pdf)

 • Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας οικονομικού έτους 2005 (Aρχείο  pdf)

 • Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2005)(Αρχείο   pdf)

Πληροφορίες για το Φ.Μ.Υ.

Διοικητικές Λύσεις Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος

 

Φ.Π.Α. - V.I.E.S.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2009 (Aρχείο pdf)

 • Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2008 (009/07) Φυλλάδιο Νο 32 (Aρχείο pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2010) (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2009) (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2008) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2007) (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2007) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάρτιος 2006) (Aρχείο  pdf)

 • Διοικητική κωδικοποίηση των διατάξεων του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/7.11.2000 - ΦΕΚ 248 Α΄) ενημερωμένη μέχρι και τον Ν.3259/4.8.2004 - ΦΕΚ 149Α΄ (Aρχείο  pdf)

Πληροφορίες για το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

 • ΠΟΛ. 1240-21/10/2002 σχετικά με το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (αρχείο Acrobat - pdf)

 • ΠΟΛ. 1242-24/10/2002 σχετικά με το χρόνο υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2003 (αρχείο Acrobat - pdf)

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοικοινοτικών Παραδόσεων

 • Υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet) (ΠΟΛ 1091 1064796/4576/2064/0014Δ' - 10/7/2003)  (Aρχείο  pdf)

 • Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμήνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών (έντυπο 047-Φ.Π.Α., "Εκδοση 2002") (Aρχείο  pdf)

 • Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών (έντυπο 052-Φ.Π.Α., "Έκδοση 2002")  (Aρχείο  pdf)

Ισοτιμίες συναλλάγματος για Φ.Π.Α. (Δ/νση 14η Φ.Π.Α.)

ΕΤΟΣ 2013

ΕΤΟΣ 2012

 

Πληροφορίες ΚΒΣ

 

Θεματολογία

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2010) (Aρχείo  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2009) (Aρχείo  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2008) (Aρχείo  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα ( Μάρτιος 2008) (Aρχείo  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2007) (Aρχείo  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2007) (Aρχείo  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάρτιος 2006) (Aρχείo  pdf)

 • Οδηγός Φορολογικών Διαδικασιών σε θέματα Κ.Β.Σ. (2004) (Aρχείo  pdf)

 • ΔΕΥΤΕΡΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ» (αρχείο Acrobat - pdf)

(Έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται μέσω Η/Υ, με τη χρησιμοποίηση Ειδικών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ).

Πληροφορίες για συμπλήρωση στοιχείων σε Μαγνητικά Μέσα

Υποδείγματα Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Προμηθευτών - Πελατών

 

Φόρος Κεφαλαίου

 

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Πίνακες αντικειμενικών αξιών

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2013) (Αρχείο 2013)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2009) (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2008) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα ( Μάρτιος 2008) (Aρχείο  pdf)

 

Φορολογικός Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού

 

Φορολογικός Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού

 • Φορολογικός Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού (Ιούνιος 2008) (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού (Ιούνιος 2008) στην αγγλική γλώσσα (Aρχείο  pdf)

 • Φορολογικός Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού (Δεκέμβριος 2006) (Aρχείο  pdf)

 

Εγχειρίδια συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα

 

Εγχειρίδια συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2013) (Αρχείο pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2012) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2012) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2012) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Απρίλος 2011) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2011) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιανουάριος 2011) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Δεκέμβριος 2010) (Aρχείο  pdf)

 • Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Μάρτιος 2006) (Aρχείο  pdf)

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα

 

Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Ιούλιος 2012) (Αρχείο pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2010) (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2009) (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Φεβρουάριος 2008) (Aρχείο  pdf)

 • Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα (Σεπτέμβριος 2007) (Aρχείο  pdf)

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που αυτή τη χρονική περίοδο εξυπηρετούνται από το help desk της Γ.Γ.Π.Σ. για :

Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. (Ε7)
Δήλωση Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Ε5)