Είναι δωρεάν, Δεν πληρώνετε ούτε λεπτό. - Φορολογικός Οδηγός ο μοναδικός με online εφαρμογή Ε1-ΤΑΧ για την προετοιμασία και τον έλεγχο της φορολογική σας δήλωσης.

    Στις σελίδες του Φορολογικού Οδηγού μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις σε θέματα φορολογικού περιεχομένου.
    Ο Φορολογικός Οδηγός απευθύνεται κύρια στον πολίτη, αλλά είναι σίγουρο ότι και ο επαγγελματίας λογιστής-φοροτεχνικός έχει να κερδίσει αρκετά από τις τακτικές επισκέψεις του σε αυτόν. Το περιεχόμενο του Φορολογικού Οδηγού ανανεώνεται σε συνεχή βάση με νέες πληροφορίες.

Φορολογικός Οδηγός για Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες 
Οδηγός Φορολογικής αντιμετώπισης αγροτικού εισοδήματος
Φορολογικός Οδηγός συμπλήρωσης της δήλωσης Ε9
Οδηγός για την υποβολή δηλώσεων Ε9 από το 2005 έως το 2017