Αναζητήσεις Φ.Ε.Κ.

Δωρεάν διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή  όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

    Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα Διαύγει@ (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α') τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι πλέον διαθέσιμα ΔΩΡΕΑΝ, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, τόσο για ανάγνωση, όσο και για αποθήκευση και εκτύπωση.
    Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρόσφατα, σειρά τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δε βρισκόταν δωρεάν διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και απαιτούσε συνδρομή για την εκτύπωση και αποθήκευση των τευχών.   

    Οι φόρμες αναζήτησης εκτελούνται δυναμικά σύμφωνα με τα κριτήρια που συμπληρώνονται. Στα αποτέλεσματα αναζήτησης εμφανίζονται πληροφορίες για τα στοιχεία των ΦΕΚ και η ηλεκτρονική μορφή αυτών.

Αναζήτηση με στοιχεία Εταιρείας

    Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για όλα τα δημοσιεύματα στο τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ που αφορούν μια συγκεκριμένη εταιρεία από την επωνυμία της. Επιπλέον για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) αυτό μπορεί να γίνει με απευθείας χρήση του κωδικού αριθμού μητρώου της (ΑΡΜΑΕ).

Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.

    Με την επιλογή του έτους έκδοσης η φόρμα εμφανίζει τα τεύχη που αντιστοιχούν σε αυτό. Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι υποχρεωτική η επιλογή του τεύχους.
    Συμπληρώνοντας περισσότερα κριτήρια αναζήτησης , περιορίζετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων ώστε να εντοπίσετε τα ΦΕΚ που σας ενδιαφέρουν. Βοηθητικές Οδηγίες

Νόμοι και Διατάγματα

Πηγή: www.et.gr

  

Αναζήτηση Φ.Ε.Κ. Με την επιλογή του έτους έκδοσης η φόρμα εμφανίζει τα τεύχη που αντιστοιχούν σε αυτό. Για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων είναι υποχρεωτική η επιλογή του τεύχους.
Συμπληρώνοντας περισσότερα κριτήρια αναζήτησης , περιορίζετε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων ώστε να εντοπίσετε τα ΦΕΚ που σας ενδιαφέρουν. Βοηθητικές Οδηγίες
Αναζήτηση με Κ.Α.Δ. Μπορείτε να μάθετε πληροφορίες για την πορεία του δημοσιεύματος που σας ενδιαφέρει με βάση τον κωδικό αριθμό (ΚΑΔ)που του έχει αποδοθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο κατά την υποβολή κατάθεσής του. Βοηθητικές Οδηγίες
Αναζήτηση με στοιχεία Εταιρείας Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για όλα τα δημοσιεύματα στο τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ που αφορούν μια συγκεκριμένη εταιρεία από την επωνυμία της. Επιπλέον για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) αυτό μπορεί να γίνει με απευθείας χρήση του κωδικού αριθμού μητρώου της (ΑΡΜΑΕ).
Ετήσιοι κατάλογοι ΑΣΕΠ Μπορείτε να εμφανίσετε ετήσιο κατάλογο με όλα τους αρ.φύλλων του τεύχους ΑΣΕΠ για το έτος  που σας ενδιαφέρει.
Νόμοι και Διατάγματα Μπορείτε να αναζητήσετε Νόμους και Προεδρικά διατάγματα είτε επιλεκτικά από τα στοιχεία τους είτε με την μορφή ετήσιων καταλόγων ανάλογα με τα κριτήρια που θα επιλέξετε. Βοηθητικές Οδηγίες
Δημοφιλέστερα ΦΕΚ Μπορείτε να δείτε τα ΦΕΚ που έχουν μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα σύμφωνα με την επισκεψιμότητά τους.
Ημερήσια Κυκλοφορία Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τα ΦΕΚ που διατίθονται σε κυκλοφορία καθημερινά.