Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Φορολογίας

1. ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΜΙΣΘΩΝΩ. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ.
2. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ;
3. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ Η ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
4. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΕ), ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.
5. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Α.Υ.;
6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;
7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΜΑΠ;
8. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ;
9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ;
10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
11. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;
12. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.;
13. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
14. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ; ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ;
15. ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ;
16. ΠΟΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006;
17. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
18. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ;
19. ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ;
20. ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ;
21. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ;
22. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ;
23. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α) ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ;
24. ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
25. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ;
26. ΠΟΙΟΣ- ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;
27. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ;
28. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.;
29. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Μ.Α.Π.);
30. ΠΟΤΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;
31. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ;
32. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;
33. ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ Φ.Α.Υ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α.) ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ;
34. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ; ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ) ΕΠΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
35. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ;
36. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ;
37. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΕ);
38. ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΦΕ), ΑΠΟ ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ;
39. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ.
40. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΑΦΕ;
41. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ;
42. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ;
43. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΩ ΜΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗΣ. ΠΟΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΩ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ., ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ;
44. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΑΜΟΥ;
45. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ;
46. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;
47. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.
48. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;
49. ΈΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ, Η ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ;
50. ΌΤΑΝ ΔΕ ΔΗΛΩΝΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΩ;
51. ΑΝ ΕΝΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ;
52. ΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;
53. ΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Κ.Λ.Π), ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;
54. ΕΙΜΑΙ ΈΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ. ΤΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ;
55. ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΄ΕΧΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ Η ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
56. ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΤΙΣΩ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΟΥ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΩ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ; ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ;
57. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΩ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ;
58. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ) ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟ;
59. ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΤΗ ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ;
60. ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ. ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ;
61. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;
62. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ;
63. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ;
64. ΠΟΙΑ ΑΞΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΩΣ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ.
65. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. (ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ;
66. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
67. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
68. ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΩ ΑΝ ΔΗΛΩΣΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;
69. ΠΟΙΟΝ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ;
70. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ;
71. ΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ;
72. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ Ε9 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ Η ΠΩΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ;
73. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΟΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΙ.
74. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΩ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΩ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ Η ΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ;
75. ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ;
76. ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΟ Ε9 ΕΝΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ;
77. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ;
78. ΣΕ ΠΟΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ;
79. ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Η ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ;
80. ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3;
81. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥ;
82. ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ.
83. ΤΙ ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΧΩ ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ;
84. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Η Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΨΕ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Η ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ;
85. ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΑΜΟΥ Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
86. ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ;
87. ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ;
88. ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΩ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΟΥ Η ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ.;
89. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ;
90. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ;
91. ΌΤΑΝ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ, ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
92. ΑΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΚΛΑΠΕΙ Η ΑΠΩΛΕΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;
93. ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;
94. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΡΧΙΚΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ.
95. ΕΑΝ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΦΕ;
96. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;
97. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ;
98. ΚΑΤΕΒΑΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΔΑΠΑΝΗ;
99. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ;
100. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ;
101. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΦΜ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ;
102. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ;
103. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ;
104. ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ;
105. ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ;
106. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ;
107. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ;
108. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ;
109. ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ;
110. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ).