Η TAXnews είναι ένα δυναμικό web site που ενημερώνετε καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί του TAXnews  τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

Hλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

    Μέσα από την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των Επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώου -τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Διαδικασία  Ίδρυσης - Σύστασης Εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

  • Διαδικασία Ίδρυσης - Σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)

  • Διαδικασία Ίδρυσης - Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

  • Διαδικασία Ίδρυσης - Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

  • Διαδικασία Ίδρυσης - Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

  • Ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας στην Ελλάδα μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

  • Διαδικασία έναρξης Ατομικής επιχείρησης

  • Ίδρυση Επιχείρησης σε ΜΙΑ ημέρα και σε ΈΝΑ σημείο One stop shop

  • Βήματα Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης και Μεταβολής Εταιρικής Επιχείρησης

  • Βήματα Διακοπής Ατομικών και Εταιρικών Επιχειρήσεων

  • Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενάρξεως ανά τύπο εταιρείας (Πριν Γ.Ε.ΜΗ.)

Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών  Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) Δείτε περισσότερα

Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δείτε περισσότερα

Δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3325/2005, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ. να χορηγήσουν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιώνΔείτε περισσότερα

Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών ΔραστηριοτήτωνΔείτε περισσότερα