Ε. Γ. Σ. Σ. Εργασίας 1991-2012

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

 

 

Σ.Σ.Ε. (15-7-2010) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010, 2011 και 2012
(Π.Κ. 14/16-7-2010)
Συνημμένα Αρχεία:
» (191 KB)
Σ.Σ.Ε. (2-4-2008) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2008 και 2009
(Π.Κ. 13/18-4-2008)
Συνημμένα Αρχεία:
» (476 KB)
Σ.Σ.Ε. (12-4-2006) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007
(Π.Κ. 14/13-4-2006)
Συνημμένα Αρχεία:
» (366 KB)
Σ.Σ.Ε. (25-5-2004) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005
(Π.Κ. 16/28-5-2004)
Συνημμένα Αρχεία:
» (273 KB)
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2002 και 2003( Ερμηνευτική δήλωση)
(Π.Κ.37/14-6-2002)
Συνημμένα Αρχεία:
» (32 KB)
Σ.Σ.Ε. (15-4-2002) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2002 και 2003
(Π.Κ. 19/29-4-2002)
Συνημμένα Αρχεία:
» (348 KB)
Σ.Σ.Ε. (23-5-2000) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2000 και 2001
(Π.Κ. 31/23-5-2000)
Συνημμένα Αρχεία:
» (283 KB)
Σ.Σ.Ε. (18-5-1998) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1998 και 1999
(Π.Κ. 12/19-5-1998)
Συνημμένα Αρχεία:
» (137 KB)
Σ.Σ.Ε. (2-4-1996) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1996 και 1997
(Π.Κ. 9/3-4-1996)
Συνημμένα Αρχεία:
» (167 KB)
Σ.Σ.Ε. (17-1-1995) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 1995
(Π.Κ. 7/24-1-1995)
Συνημμένα Αρχεία:
» (36 KB)
Σ.Σ.Ε. (21-3-1994) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 1994
(Π.Κ. 24/23-3-1994)
Συνημμένα Αρχεία:
» (158 KB)
Σ.Σ.Ε. (9-6-1993) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 1993
(Π.Κ. 37/11-6-1993)
Συνημμένα Αρχεία:
» (171 KB)
Σ.Σ.Ε. (3-4-1991) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1991 και 1992
(Π.Κ. 10/4-4-1991)
Συνημμένα Αρχεία:
» (191 KB)