Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-KEAO

IKA Σ40/4 15.01.2010 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3385/2005.

2010-01-20 16:56

IKA Σ67/2 18.01.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης

2010-01-20 16:52

IKA E40/526 21.12.2009 Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων για την καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και της Αδήλωτης Εργασίας

2010-01-18 12:32

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 4 / 15.1.2010 Μητρότητα

2010-01-16 12:28

ΙΚΑ Α23/590 13.01.2010 Σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων, σε περίπτωση ύπαρξης διαδοχικής ασφάλισης κατά το τελευταίο πριν τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης έτος.

2010-01-14 12:13

IKA E40/4 07.01.2010 Διενέργεια ελέγχων σε συμβεβλημένες με το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης

2010-01-11 10:04

IKA Α42/12-21/12/2009 Εισφορές Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2009

2009-12-21 16:27

IKA Ε40/524-17/12/2009 Αντιμετώπιση θεμάτων, καταβολών εισφορών εργοδοτών που ασφάλιζαν το προσωπικό τους στα Ταμεία που εντάχθηκαν - συγχωνεύτηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΕΤΕΑΜ

2009-12-17 16:24

IKA Ε40/506-14/12/2009 Λύση και εκκαθάριση δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. Ευθύνη εκκαθαριστών.

2009-12-14 16:19

ΙΚΑ Σ40/130 07/12/2009 Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 212/1984 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ

2009-12-07 19:36

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε10/14 27/11/2009 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών & δόσεων μηνός Οκτωβρίου 2009

2009-11-27 17:38

IKA Α23/592-24/11/2009 α) Χορήγηση βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, β) Κλοπή αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής και γ) Απώλεια αδειών

2009-11-24 18:58

IKA Αριθμ. Πρωτ.Τ01/550 24/11/2009 Μη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης των τεχνικών ραδιοφώνου, με τις διατάξεις του άρθρ. 31 του ν. 3518/06

2009-11-24 18:55

Ε41/241 23/11/2009 Ενημέρωση του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών ΄Εργων του Ο.Π.Σ. με την ένδειξη "εκκαθαρισμένο" για όσα έργα είχαν εκκαθαρισθεί και είχαν τεθεί στο αρχείο πριν την 01/01/2002 ή εκκαθαρίσθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, με χρόνο αναφορά

2009-11-23 18:51

ΙΚΑ 76/Α23/269/48 18-11-2009 Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του χρόνου ειδικής άδειας προστασίας της μητρρότητας και στις ασφαλισμένες του τα. ΤΑΞΥ

2009-11-20 12:06

IKA Αριθμ. Πρωτ.Γ99/1/358 13/11/2009 Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2009 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

2009-11-16 18:09

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72 2/11/2009 Ασφάλιση βουλευτών

2009-11-06 17:05

ΙΚΑ Ε40 450 29/10/2009 Ενσωμάτωση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) στο Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

2009-10-29 18:04

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 68 Δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 62 του Ν.2676/ 99, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρ. 4 του Ν. 3385/05 και του άρ. 29 παρ. 3 του ΑΝ 1846/51 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3

2009-10-20 17:57
Άρθρα: 901 - 919 από 919
<< 33 | 34 | 35 | 36 | 37