Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ - ΕΤΑΑ

Αρ. πρωτ.: 60197 12.05.2015 Ν.4324/2015 – Τροποποίηση ν.4321/2015 περί ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2015-05-13 16:26

ΟΑΕΕ 5 31.03.2015 Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Ν.4321/2015.

2015-04-01 18:46

OAEE 3 02.03.2015 Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών.

2015-03-16 10:50

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/7/201813 05.02.2015 Τροποποίηση - Ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο...

2015-02-10 12:12

ΟΑΕΔ Εγκ 1025 08.01.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2015.

2015-02-10 11:34

ΟΑΕΕ εγκ. 5 05.02.2015 Τροποποίηση - Ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992.

2015-02-10 10:37

OAEE εγκ. 1 27.01.2015 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τα Περιφερειακά Τμήματα - Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου.

2015-01-29 09:21

ΟΑΕΕ εγκ. 27 11.11.2014 Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2014-11-12 09:25

OAEE 26 22.10.2014 Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

2014-10-29 10:03

OAEE 25 08.10.2014 Οδηγίες σχετικά με την παρακράτηση των οφειλών των συμμετεχόντων φορέων των υποψηφίων συνταξιούχων με διαδοχική ασφάλιση.

2014-10-29 09:35

ΟΑΕΕ εγκ. 24 19.09.2014 Προσαυξημένες μετά την 1/1/11 προϋποθέσεις γήρατος - Πλασματικοί χρόνοι αρθ. 39,40,41 του Ν.3996/11 σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης.

2014-09-26 10:44

ΟΑΕΕ εγκ. 23 19.09.2014 Απόφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2014-09-26 09:55

ΟΓΑ εγκ. 22 04.09.2014 Δικαιούχοι, διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

2014-09-17 11:12

OAEE εγκ. 21 28.08.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014.

2014-08-30 10:12

ΟΓΑ Αριθ. Πρωτ. 41589 28.07.2014 Προκαταβολή εισφορών μετακλητών αλιεργατών.

2014-08-07 10:45

OAEE 17.06.2014 10.06.2014 Τροποποίηση κωδικών διακοπής ασφαλισμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε.

2014-06-23 11:49

OAEE 16 12.06.2014 Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014.

2014-06-23 11:45

OAEE 15 27.05.2014 Κωδικοποίηση ισχυουσών διατάξεων Ασφαλιστικής ικανότητας μετά την 1/11/1999 ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. (Υ.Α 35/1385/99). - Παροχές σε χρήμα.

2014-06-02 12:40

OAEE 14 21.05.2014 Καταγραφή ασφαλιστικού βίου- Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου.

2014-06-02 12:37

ΟΓΑ 1 26.05.2014 α) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) - Ένταξη ασφαλισμένων οφειλετών ΟΓΑ στα Μητρώα οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο. β) Πάγια Ρύθμιση (Ν.4152/2013)

2014-06-02 11:34

OAEE 13 06.05.2014 Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας.

2014-05-08 10:56

OAEE 12 11.04.2014 Λήξη της ασφαλιστικής σχέσης μέλους Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας και μετόχου με ποσοστό 3% και άνω στο κεφάλαιο αυτής, λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

2014-04-16 14:16

OAEE 11 08.04.2014 α) Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για υγειονομική κρίση και επέκταση της σε άλλες κατηγορίες. β) Θεώρηση βιβλιαρίου

2014-04-16 13:56

OAEE 9 26.03.2014 Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν. 4237/2014 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έτους 2014.

2014-03-26 14:46

ΟΑΕΕ εγκ. 8 10.03.2014 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

2014-03-13 11:07
Άρθρα: 1 - 25 από 266
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>