Φορολογικός Οδηγός Ε3

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή & ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων φορολ.έτους 2017

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή & ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων φορολ.έτους 2016

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε3 για το έτος 2014

1. Τα γεωργικά εισοδήματα συμπληρώνονται και στο έντυπο Ε3 ;

Για να δηλωθούν αγροτικά εισοδήματα συμπληρώνεται υποχρεωτικά έντυπο Ε3.

2. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε3 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου/ συζύγου, με τους οποίους υποβάλεται κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση (με υπόχρεο τον σύζυγό της).

3. Πότε υποβάλλεται το συμπληρωματικό έντυπο (Ε3);

Εφόσον υπάρχει υποχρέωση συνυποβολής του συμπληρωματικού εντύπου (Ε3) αυτό πρέπει να υποβληθοεί ΠΡΙΝ από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό.

Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) τυχόν συμπληρωματικά έντυπα μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συμπληρωματική δήλωση, μετά την οριστική εκκαθάριση της δήλωσής σας.

4. Κατά την διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου έκανα διακοπή της επιχείρησής μου και έναρξη με τον ίδιο ΑΦΜ αλλά με διαφορετική δραστηριότητα. Θα υποβάλω δύο Ε3;

Θα υποβάλετε ένα έντυπο Ε3 και θα συμπληρώσετε τους αντίστοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα.

5. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:

Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 15515 (αστική χρέωση). Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.

Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο.

 

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων οικ. έτους 2013

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή του εντύπου Ε3 2013

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3
1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
α) Διαχειριστική περίοδος της μορφής 01/01/2012 – 31/12/2012.
β) Δ.Ο.Υ. επιλογή από λίστα (κ.α. 005 – 007).
γ) Κατηγορία Βιβλίων (κ.α. 019) ή αιτία μη τήρησης (κ.α. 726).
δ) ΚΑΔ – έδρας (κ.α. 705) και ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (κ.α. 705).
ε) Α.Φ.Μ. λογιστή κωδ. 010 (ΠΟΛ. 1008/2011).
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’:
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας ΚΒΣ και από όσους δεν τηρούν βιβλία.
Στον υποπίνακα στ’ προσδιορίζουν εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ΜΟΝΟ οι υπόχρεοι και μη τηρούντες βιβλία Β’ κατηγορίας ΚΒΣ και όσοι δεν τηρούν.
Όσοι τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας είτε θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του αυτοελέγχου του ν. 3296/04 είτε όχι, υποχρεούνται να συμπληρώσουν στον υποπίνακα στ’ τις στήλες «κωδ.αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.», «ακαθάριστα έσοδα» και «συντελεστής καθαρού κέρδους», δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδά τους ανά Μ.Σ.Κ.Κ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΤΗΛΗ «Καθαρά Κέρδη»
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:
Ο συντελεστής αναγωγής κα. 101, 104, και 114 καθώς και τα ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου κα. 125, 105, 115 υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα. Ο φορολογούμενος ανάλογα με τη δραστηριότητά του, συμπληρώνει τους κωδ. 121, 122,
102, 112, 126, 106, 116 στον πρώτο πίνακα και τους κωδ. 128, 133, 138, 130, 135
και 140 στο δεύτερο πίνακα.
4. Όταν μία επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια για να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο πρέπει να συμπληρωθεί ο κα. 121 του Πίνακα Ι (Ε3) με την ένδειξη 1,00.
5. Επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη (τεχνικές – οικοδομικές), αγορές και δαπάνες που αφορούν τον τεκμαρτό προσδιορισμό τις αναγράφουν στους νέους κωδικούς 372, 373, 374, 375 και 377, 378, 379, 380.

ΠΟΛ 1116 03.05.2012 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012.

ΠΟΛ 1116 03.05.2012 Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

α)   Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

β) Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243)   «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ) Την αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄/8-12-2011).

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, ΦΕΚ  Α΄ 151/16.9.1994).

ε) Την ΠΟΛ 1079/26.3.2012  (Υποβολή  δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και  κωδικοί  πρόσβασης χρηστών  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες).

στ) Την ΠΟΛ 1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο.(Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  οικον. έτους 2012.

ζ) Την ΠΟΛ.1235/24/11/2011(ΑΔΑ: 457ΚΗ-19Κ) εγκύκλιό μας, (Οδηγίες για τη συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης).

η) Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249  Α΄).

θ) Τις διατάξεις της παραγράφου 4  του άρθρου 20 του νόμου 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

ι) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010.

κ) Το γεγονός το ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποκείμενους σε φόρο εισοδήματος, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. και για το λόγο αυτό από τις διατάξεις  της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.                             

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Τρόπος υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.

1. Υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. , οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ. 4 του άρθρου 2, ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης.

Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 (με συνημμένη εφαρμογή υποβολής φορολογικής αναμόρφωσης) και Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή του σχετικών εντύπων.

Η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισμού είναι προαιρετική.

Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την οικεία απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται για τον έλεγχο.

2. Οι πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις καθώς και οι εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις  υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.

 Επίσης, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ. όταν το νομικό πρόσωπο:

       α. έχει κάνει διακοπή εργασιών .

       β. ζητάει συμψηφισμό του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011.

       γ. έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή υποβάλλει με επιφύλαξη.

       δ. είναι εταιρίες  που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και προσδιορίζουν τεκμαρτά κέρδη     (κωδ.100 της δήλωσης Ε 5) .

      ε. κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Κ.Φ.Ε. και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

       στ. προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειριστικής περιόδου.

      ζ. είναι εταιρείες εκτελωνιστών στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα των 3 μελών.

       Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και των συνυποβαλλομένων εντύπων, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 10 εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής στη Δ.Ο.Υ..

       Ως τεχνική αδυναμία θεωρείται :

—- Όταν εμφανίζονται λάθος δεδομένα από το Μητρώο TAXIS, είτε στο ΝΠ είτε στα μέλη με αποτέλεσμα να μην υπολογίζονται ορθά οι συντελεστές φορολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση της πρώτης και της τελευταίας σελίδας της φόρμας με τα πλήρη στοιχεία.

—- Όταν υπάρχει ασυμφωνία του πραγματικού ποσού προκαταβολής του προηγούμενου οικ. έτους με αυτό που είναι καταχωρημένο στο αρχείο προκαταβολών του TAXIS. Στις περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση της πρώτης σελίδας της φόρμας με τα πλήρη στοιχεία και το ποσό του κωδικού 008.

—- Όταν εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν έχετε υποχρέωση υποβολής για το συγκεκριμένο έντυπο και για το διάστημα αναζήτησης υποχρεώσεων που επιλέξατε» και εφόσον, το Ν.Π. είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης και έχει επιλεγεί από  αυτό ο σωστός τύπος εντύπου Φ.Ε., τότε στις περιπτώσεις αυτές ως αποδεικτικό στοιχείο μη δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικά, αποτελεί η εκτύπωση της σελίδας με το μήνυμα όπου εμφανίζεται ο Α.Φ.Μ. του Ν.Π.

—- Όταν εμφανίζονται λάθη και δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Στις περιπτώσεις αυτές η Γ.Γ.Π.Σ. διερευνά το πρόβλημα και στη συνέχεια αποστέλλει έγγραφο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την εμπρόθεσμη παραλαβή της δήλωσης.

      Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή  δηλώσεων εταιρειών, οι οποίες έχουν εισοδήματα που απαλλάσσονται της φορολογίας στο όνομα του νομικού προσώπου (οι κοινωνίες αστικού δικαίου που εκμεταλλεύονται μέχρι 2  φορτηγά ή επιβατικά Δ.Χ., οι λοιποί  υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που εκμεταλλεύονται ένα μόνο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης και οι συνιδιοκτησίες που συνεκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι και δέκα (10) κόρους ολικής χωρητικότητας, στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά επαγγελματίες αλιείς, (άρθρο 64 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.)., θα  γίνεται χρήση του κωδικού 059 του εντύπου Ε5 , τόσο στο TAXIS (εφαρμογή της Δ.Ο.Υ.) όσο και στο TAXISNET (διαδίκτυο).

 Ο κωδικός αυτός θα λειτουργεί ως μειωτικός των κερδών που έχουν αναγραφεί στον κωδικό 040 και προέρχονται από εισοδήματα  που απαλλάσσονται της φορολογίας στο όνομα του νομικού προσώπου.

Ο κωδικός 048 θα περιλαμβάνει  μόνο τα κέρδη  για τα οποία  το νομικό πρόσωπο πρέπει να φορολογηθεί. 

Η περιγραφή του κωδ. 059 συμπληρώνεται με την αιτιολογία της εκάστοτε περίπτωσης από τον υποβάλλοντα.

4. Η υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε5) με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet πραγματοποιείται από  19  Απριλίου 2012.

 Άρθρο 2

Ηλεκτρονική  υποβολή κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης

1. Η φορολογική αναμόρφωση υποβάλλεται,  σε όλες τις περιπτώσεις, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων, εκτός των περιπτώσεων που είναι αδύνατη από τους υπόχρεους, η προμήθεια κωδικών πρόσβασης.

2. Όταν η υποβολή  των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται ηλεκτρονικά, τότε η φορολογική αναμόρφωση συνυποβάλλεται με  το  έντυπο  Ε3 .

3. Όταν η υποβολή  των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος γίνεται σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα) μέσω Δ.Ο.Υ., η φορολογική αναμόρφωση εξακολουθεί να υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  μέσω ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις 22.6.2012.

4. Σε περίπτωση που  έχει υποβληθεί  ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 και δεν συνυποβλήθηκε εκ παραδρομής η φορολογική αναμόρφωση, τότε αυτή μπορεί να υποβληθεί υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής της ΓΓΠΣ μέχρι τις  22.6.2012.

5. Όταν από την ανωτέρω  φορολογική αναμόρφωση προκύπτουν ποσά που έπρεπε να καταχωρηθούν στο Ε3, και συγκεκριμένα στον κωδικό 196 ή στους κωδικούς 564-567, τότε προκύπτει υποχρέωση υποβολής σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα), τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

6. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των πινάκων της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, θα εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα προκειμένου οι υπόχρεοι να επιβεβαιώνουν ότι η υπόψη κατάσταση είναι μηδενική.

7. Στις περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω  της φορολογικής αναμόρφωσης , η δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα υποβάλλεται σε έντυπη μορφή (χειρόγραφα) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενώ η κατάσταση αναμόρφωσης θα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου, αλλά σε ανεξάρτητο εξωτερικό πρόγραμμα

8. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τροποποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά απαιτείται η συμπλήρωση  του ΙV πίνακα με τους έμμεσους – παρακρατηθέντες φόρους τότε θα υποβάλλεται μόνο η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μέσω της ανεξάρτητης εφαρμογής υποβολής.

 Άρθρο 3

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε5) και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής για την εφάπαξ ή με δόσεις καταβολή του φόρου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

Σε περίπτωση που επιλέγεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στις προβλεπόμενες από το νόμο δόσεις, στις συμβεβλημένες τράπεζες καταβάλλεται μόνο η πρώτη δόση, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Όταν από τη δήλωση προκύπτει μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα τότε η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε κατά το χρόνο λήψης του μοναδικού αριθμού καταχώρησης.

 Άρθρο 4

Ημερομηνία υποβολής

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω διαδικτύου, είναι  η 18η Μαΐου 2012.

2. Η πιο πάνω προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις τεχνικές – οικοδομικές επιχειρήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, που εξακολουθούν να προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη εξωλογιστικά με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΚΦΕ, οι οποίες λόγω της τεχνικής αδυναμίας της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους μέσω διαδικτύου, υποβάλλουν την δήλωσή τους σε φυσική μορφή (χειρόγραφα) στην Δ.Ο.Υ..

3. Για τις χρεωστικές δηλώσεις ως χρόνος υποβολής της δήλωσης, θεωρείται ο χρόνος πληρωμής του οφειλόμενου ποσού (ολόκληρου ή της πρώτης δόσης κατά περίπτωση) στην τράπεζα. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ο πρόσθετος φόρος που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 καταλογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Άρθρο 5

Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και την διαπίστωση της καταβολής του φόρου, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS .

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης του περιεχομένου των δηλώσεων Φόρου εισοδήματος καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων.

Άρθρο 6

Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονομικό έτος 2012 και η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος και Απόδοσης του Φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Παντελής Οικονόμου

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή του εντύπου Ε3 2012

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
α) Διαχειριστική περίοδος της μορφής 01/01/2011 – 31/12/2011.
β) Δ.Ο.Υ. επιλογή από λίστα (κ.α. 005 – 007).
γ) Κατηγορία Βιβλίων (κ.α. 019) ή αιτία μη τήρησης (κ.α. 726).
δ) ΚΑΔ – έδρας (κ.α. 705) και ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (κ.α. 705).
ε) Α.Φ.Μ. λογιστή κωδ. 010 (ΠΟΛ. 1008/2011).
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’:
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας ΚΒΣ και από όσους δεν τηρούν βιβλία.
Στον υποπίνακα στ’ προσδιορίζουν εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ΜΟΝΟ οι υπόχρεοι και μη τηρούντες βιβλία Α’ κατηγορίας ΚΒΣ και όσοι δεν τηρούν.
Όσοι τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας είτε θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του αυτοελέγχου του ν. 3296/04 είτε όχι, υποχρεούνται να συμπληρώσουν στον υποπίνακα στ’ τις στήλες «κωδ.αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.», «ακαθάριστα έσοδα» και «συντελεστής καθαρού κέρδους», δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδά τους ανά Μ.Σ.Κ.Κ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΤΗΛΗ «Καθαρά Κέρδη»
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:
Ο συντελεστής αναγωγής κα. 101, 104, και 114 καθώς και τα ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου κα. 125, 105, 115 υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα. Ο φορολογούμενος ανάλογα με τη δραστηριότητά του, συμπληρώνει τους κωδ. 121, 122, 102, 112, 126, 106, 116 στον πρώτο πίνακα και τους κωδ. 128, 133, 138, 130, 135 και 140 στο δεύτερο πίνακα.
4. Όταν μία επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια για να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο πρέπει να συμπληρωθεί ο κα. 121 του Πίνακα Ι (Ε3) με την ένδειξη 1,00.
5. Επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη (τεχνικές – οικοδομικές), αγορές και δαπάνες που αφορούν τον τεκμαρτό προσδιορισμό τις αναγράφουν στους νέους κωδικούς 372, 373, 374, 375 και 377, 378, 379, 380.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/e3-2012/

ΠΟΛ 1101 24.04.2012 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κλπ (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματικών (Ε3).

ΠΟΛ 1102 24.04.2012 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2012 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3).

Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή του εντύπου Ε3

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
α) Διαχειριστική περίοδος της μορφής 01/01/2010 – 31/12/2010.
β) Δ.Ο.Υ. επιλογή από λίστα (κ.α. 005 – 007).
γ) Κατηγορία Βιβλίων (κ.α. 019) ή αιτία μη τήρησης (κ.α. 726).
δ) ΚΑΔ – έδρας (κ.α. 705) και ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (κ.α. 705).
ε) Α.Φ.Μ. λογιστή κωδ. 010 (ΠΟΛ. 1008/2011).
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’:
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Α, Β’ κατηγορίας ΚΒΣ και από όσους δεν τηρούν βιβλία.
Στον υποπίνακα στ’ προσδιορίζουν εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ΜΟΝΟ οι τηρούντες βιβλία Α’ κατηγορίας ΚΒΣ και όσοι δεν τηρούν.
Όσοι τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας είτε θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του αυτοελέγχου του ν. 3296/04 είτε όχι, υποχρεούνται να συμπληρώσουν στον υποπίνακα στ’ τις στήλες «κωδ.αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.», «ακαθάριστα έσοδα» και «συντελεστής καθαρού κέρδους», δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδά τους ανά Μ.Σ.Κ.Κ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΤΗΛΗ «Καθαρά Κέρδη»
3. Όσοι κατά τη διάρκεια της χρήσης άλλαξαν κατηγορία βιβλίων από Α’ σε Β’ για το διάστημα που τηρούσαν Α’ θα συμπληρώνουν ΜΟΝΟ τις οικίες ενδείξεις του υποπίνακα στ’ του Πίνακα ΣΤ’ και θα προσδιορίζουν εξωλογιστικά τα καθαρά κέρδη. Αγορές και δαπάνες που αφορούν το διάστημα που τηρούνταν βιβλία Α’ κατηγορίας, θα αναγραφούν στις σημειώσεις φορολογουμένου στο τέλος του εντύπου. Σε περίπτωση που θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του αυτοελέγχου, οι ανωτέρω αγορές και δαπάνες θα συμπεριληφθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα Ι.
4. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:
Ο συντελεστής αναγωγής κα. 101, 104, και 114 καθώς και τα ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου κα. 125, 105, 115 υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα. Ο φορολογούμενος ανάλογα με τη δραστηριότητά του, συμπληρώνει τους κωδ. 121, 122, 102, 112, 126, 106, 116 στον πρώτο πίνακα και τους κωδ. 128, 133, 138, 130, 135 και 140 στο δεύτερο πίνακα.
5. Όταν μία επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια για να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο πρέπει να συμπληρωθεί ο κα. 121 του Πίνακα Ι (Ε3) με την ένδειξη 1,00. Η δυνατότητα αυτή θα είναι διαθέσιμη από 18/4/2011.
6. Επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη (τεχνικές – οικοδομικές), αγορές και δαπάνες που αφορούν τον τεκμαρτό προσδιορισμό τις αναγράφουν ΜΟΝΟ στις σημειώσεις φορολογουμένου.
7. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛ:
1053/2011, 1008/2011, 1065/2011, 1191/2010, 1020/2005, 1027/2005 κ.λ.π.

Πηγή: ΓΓΠΣ

Σελίδα 1

Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος και το χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή μη), εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του ΚΒΣ ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Δηλαδή υποβάλλεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, τις Ε.Π.Ε., τις Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.

Το Εντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μας γραφεία, σύμφωνα με τους Α.Ν.378/1968 και Α.Ν.89/1967, όπως ισχύουν, καθώς και οι ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που φορολογούνται με τις ειδικές διατάξεις του Ν.27/1975, δεν υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου "Μηχανογραφικού Δελτίου Οικον. Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών", καθόσον δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν στην Ελλάδα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, αφού δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και δεν αποκτούν άλλα εισοδήματα πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

Οι αυτοκινητιστές που συμμετέχουν στις Ι.Μ.Ε. διατηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.383/1976, την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και, κατ' ακολουθία, ως εκμεταλλευτές αυτοκινήτων φορτηγών δημόσιας χρήσης, υποχρεούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων και κατά συνέπεια υποβάλλουν κανονικά και το έντυπο αυτό.

Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε5) στο όνομά τους και με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλουν και το Εντυπο Ε3.

Σε περίπτωση μετατροπής κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 2010 Ε.Ε. σε Ο.Ε. και αντίστροφα, υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος που περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη όλης της διαχειριστικής περιόδου και ένα μόνο Εντυπο Ε3 με όλα τα δεδομένα.

Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, δεν συνυποβάλλουν το έντυπο αυτό. Αντίθετα, το έντυπο αυτό θα συνυποβληθεί με το Εντυπο Ε5 από τους υπόχρεους που δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.

Β. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Το Εντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου μπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στο φορολογούμενο ως απόδειξη παραλαβής (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού).

 

Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου (φυσικού ή νομικού προσώπου), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης.

Το Εντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Κάθε φορολογούμενος από τους υπόχρεους θα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.

Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του Εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων του υπόχρεου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραμμογράφηση με τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του Εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίσθηκε.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απόσπασμα άλλου εντύπου.

 

Σε περίπτωση που πρέπει να σημειωθεί "Χ" σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθμητικό μέρος, το "Χ" σημειώνεται στο λεκτικό μέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθμητικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στη χρήση του έτους 2010, όπως π.χ. αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή έδρας της επιχείρησης, αντικειμένου εργασιών, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών κ.λπ., δεν μπορεί να δηλωθεί στο Εντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολής επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝ

Κωδικός 002-003: Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλετε.

Κωδικός 004: Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

Κωδικός 005: Γράψτε τον κωδικό της αρμόδιας ΔΟΥ που υπάγεται ο φορολογούμενος.

Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη ΔΟΥ του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επιχείρησή της.

Αριστερά από τον κωδικό συμπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη ΔΟΥ που ο κωδικός της αναφέρεται στον Κωδικό 005 του Εντύπου Ε3 (π.χ. Παλαιού Φαλήρου).

Κωδικός 006: Γράψτε τον αριθμό φακέλου, εφόσον πρόκειται για Α.Ε.

Κωδικός 007: Γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3. Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν

Κωδικός 008: Διαγραμμίστε με "Χ" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου.

 

Κωδικός 017: Συμπληρώνεται το αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο.

Κωδικός 019: Σημειώστε “Χ” στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την κατηγορία των βιβλίων ΚΒΣ που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε, αν και είχατε υποχρέωση.

Αν κατά τη διάρκειά της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, σημειώστε μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους για τους οποίους σύμφωνα με τον ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων), σημειώνουν “Χ” στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα. Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ο Κωδικός 019 παραμένει κενός.

Κωδικός 726: Εφόσον δεν τηρήσατε βιβλία κατά την κλειόμενη χρήση, διαγραμμίστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.Η τρίτη επιλογή ισχύει για εκείνους που απαλλάχτηκαν από την τήρηση βιβλίων, με συγκεκριμένη απόφαση προϊσταμένου ΔΟΥ.

Κωδικός 730: Χρήσεις που κλείσατε (περαιώσατε) μέσα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο, ύστερα από τακτικό έλεγχο ή με αποδοχή του σημειώματος περαίωσης του Ν.3259/04,N. 3697/08 ή Ν. 3888/10 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το κλείσιμο έχει καταστεί οριστικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το άθροισμα των Κωδικών 730 και 071 πρέπει να ισούται με το άθροισμα του αριθμού 1 πλέον του αριθμού που γράφτηκε στον Κωδικό 071 του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Επίσης οι χρήσεις οι οποίες υπάγονται στην περαίωση του Ν. 3296/04 (αυτοέλεγχος) γράφονται στον κωδικό αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που αφορούν το φορολογούμενο, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο. Σημειώνεται ότι στα μη φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικά ή μη, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες, η ομάδα περιουσίας, η σχολάζουσα κληρονομιά και οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που δεν μπορεί να θεωρηθούν φυσικά πρόσωπα.

Κωδικός 018: Γράψτε τον ΑΦΜ του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το Εντυπο Ε3, γράψτε το δικό της ΑΦΜ.

Συμπληρώστε τα πεδία με τον ΑΦΜ από το τέλος προς την αρχή. Τα τρία πρώτα πεδία μένουν κενά.

Κωδικός 705: Συμπληρώστε τον κωδικό αριθμό της κύριας δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση, επιλέγοντας από την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο ή τον οκταψήφιο κωδικό, ανάλογα με το βαθμό εξειδίκευσης. Κωδικογράφηση με αριθμό ανώτερο του τετραψήφιου (π.χ. τριψήφιο) δεν επιτρέπεται.

Κωδικός 761: Γράψτε τον κωδικό αριθμό της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει από την κύρια δραστηριότητά της, που είναι η παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών (ΚΑΔ 24.51.42), ακαθάριστα έσοδα και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητά της, που είναι η παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλιά ή μέταλλα (ΚΑΔ 24.51.43), 100.000,00 ευρώ ακαθάριστα έσοδα, στον Κωδικό 761 θα αναγραφεί ο ΚΑΔ 24.51.43.

Γράψτε τη δραστηριότητα από την οποία έχετε τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της επιχείρησης.

Γράψτε το επώνυμο του επιχειρηματία.

Γράψτε το δεύτερο επώνυμο του επιχειρηματία, μόνο εφόσον αυτό αναφέρεται στην ταυτότητά του. Π.χ. Παππάς-Στάμου Νικόλαος. Στον κωδικό αυτό γράφεται "Στάμου".

Γράψτε το όνομα του επιχειρηματία.

Γράψτε το όνομα του πατέρα του επιχειρηματία.

Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να γραφεί το όνομα του πατέρα της, άσχετα εάν χρησιμοποιεί το πατρικό της επώνυμο ή όχι.

Γράψτε την επωνυμία της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό της. Γράψτε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της επωνυμίας.

Οι παρακάτω Κωδικοί 041 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο.

Κωδικός 041: Γράψτε τον ΑΦΜ του συζύγου.

Γράψτε το επώνυμο του συζύγου.

Γράψτε το όνομα του συζύγου.

Γράψτε το όνομα του πατέρα του συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β' ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ. ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

 

Γράψτε στις οικείες θέσεις:

Τον τίτλο της κάθε κατηγορίας στοιχείων του Κ.Β.Σ. που εκδόσατε για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, καθώς και τον αύξοντα αριθμό του πρώτου και του τελευταίου στοιχείου της κάθε κατηγορίας που εκδόθηκε μέσα στη χρήση.

Ο πίνακας αυτός δε συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ' ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Κωδικός 061: Γράψτε το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων σας. Αν δεν έχετε υποκαταστήματα, γράψτε "0" (μηδέν). Συμπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήματα κατά την έννοια του ΚΒΣ, ανεξάρτητα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος ή όχι.

Μην συμπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές - οικοδομικές επιχειρήσεις), τα οποία θα γραφούν στον Κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που θα γραφούν στον Κωδικό 073. Υπενθυμίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται εκθέσεις και αποθήκες, όπου δεν λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 26 του Ν.2859/2000.

Κωδικός 062: Γράψτε τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 26 του Ν.2859/2000 των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.

Κωδικός 063: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης με οποιονδήποτε τρόπο, επειδή είχατε υποχρέωση. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρόλο που δεν προέκυπτε υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ".

Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση), σημειώστε "Χ" στην ένδειξη "ΟΧΙ".

Κωδικός 064: Γράψτε τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιείτε. Μην συμπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιμοποιείτε μέσα στους χώρους της έδρας ή των υποκαταστημάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιες με δήλωση μεταβολών και όχι χώρους που έχουν συμπεριληφθεί στον Κωδικό 061.

Κωδικός 065: Γράψτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση. Συμπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηματία και τυχόν άτομα του περιβάλλοντός του ή τρίτους, έστω και αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των απασχολούμενων μέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το μέσο όρο αυτών.

Κωδικός 066: Συμπληρώνεται ανάλογα με τον Κωδικό 063.

Κωδικός 067: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 064.

Κωδικός 068: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 065.

Κωδικός 069: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν κατά την κλειόμενη χρήση τηρήσατε υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", αν τηρήσατε Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόμη και στην περίπτωση που είχατε υποχρέωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".

Κωδικός 070: Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλάβατε στον Κωδικό 061.

Κωδικός 071: Γράψτε τον αριθμό των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κλειομένης, για την οποία υποβάλλετε το Εντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί με βάση απόφαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κωδικός 072: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν τηρείτε τα βιβλία σας μηχανογραφικά και στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση. Σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΜΕΙΚΤΑ", στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό σύστημα για επιμέρους εργασίες τήρησης βιβλίων, ενώ τηρείτε άλλα χειρόγραφα, όπως και στην περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ γι' αυτό.

Κωδικός 073: Γράψτε τον αριθμό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεών σας που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδικούς 061, 064, 067, 070 και 062.

Κωδικός 074: Γράψτε τον αριθμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.2190/1920 (περί Α.Ε.), όπως ισχύουν σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, γράψτε "0" (μηδέν).

Κωδικός 075: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ". Τέλος, σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", σε περίπτωση τήρησης βιβλίου απογραφών παρόλο που δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ.

Κωδικός 076: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν πραγματοποιούνται πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".

Κωδικός 077: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν πραγματοποιούνται παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".

Κωδικός 078: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν τηρούνται τα  βιβλία σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ". Τέλος, σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", σε περίπτωση που τηρούνται προαιρετικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Κωδικός 736: Σημειώστε «Χ» στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει το Ε3. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρωθεί στον παραπάνω πίνακα Α'.
Κωδικοί 741: Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου που υπογράφει το έντυπο ως «Ο ΔΗΛΩΝ». Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας (ατομική επιχείρηση), τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη αναγραφεί στον πίνακα Α' του εντύπου, οπότε η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν είναι απαραίτητη.
Κωδικός 750: Σημειώστε «Χ» στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που συμπλήρωσε το έντυπο Ε3. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνου που θα βεβαιώσει την ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία. Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο «ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» (επιλογή 1) σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός από αυτή του λογιστή. Εάν είστε λογιστής, μισθωτός της επιχείρησης που αφορά το έντυπο, διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο «ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ» (επιλογή 2). Τέλος, εάν είστε λογιστής - ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση, εκτός της παροχής μισθωτής εργασίας, διαγραμμίστε το τελευταίο τετραγωνίδιο «ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ» (επιλογή 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ

Κωδικός 681: Γράψτε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Κωδικός 904: Γράψτε το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδικός 905: Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβάλατε κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Αναλυτική κατάσταση αυτών των ενοικίων, θα πρέπει να αναγραφεί στις υπόλοιπες γραμμές του πίνακα E’.
Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλατε ξεχωριστή κατάσταση, γραμμογραφημένη με τον ίδιο τρόπο με τον πίνακα ή χρησιμοποιήστε πίνακα από άλλο έντυπο Ε3.

 • Στήλη “Διεύθυνση εγκατάστασης”: Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων σας (κεντρικού, υποκαταστήματος κτλ).
 • Στήλη “χαρακτηρισμός εγκατάστασης” Γράψτε ανάλογα εάν είναι κεντρικό, υποκατάστημα, κ.λπ.
 • Στήλη “Περίοδος μίσθωσης”: Γράψτε το χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική περίοδο που αφορά το μίσθωμα που καταβάλατε.
 • Στήλη “Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή”: Γράψτε το επώνυμο και το όνομα του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.

Κωδικοί: 671, 673, 675, 677, 679 Στήλη “Α.Φ.Μ Εκμισθωτή”: Γράψτε τον Α.Φ.Μ του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.
Κωδικοί: 672, 674, 676, 678, 680 Στήλη “Ποσό’’. Γράψτε το Ποσό των ενοικίων που καταβάλατε.
Κωδικός 906: Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του δωρεάν παραχωρητή.
Κωδικός 010: “Α.Φ.Μ. Λογιστή”: Γράφεται ο Α.Φ.Μ του λογιστή της επιχείρησης.
Κωδικός 011: “Ημερομηνία υποβολής”: Συμπληρώνεται ανάλογα.
Κωδικός 012: “Α.Φ.Μ του υποβάλλοντος την δήλωση”: Γράφεται ο Α.Φ.Μ. του υποβάλλοντος την δήλωση (επιχειρηματία ή οποιουδήποτε τρίτου με την επίδειξη της ταυτότητάς του.

Σελίδα 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α', Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


Στον πίνακα αυτό προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρα 31 και 32 του Ν.2238/1994, όσο και αυτών που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, δηλαδή αυτών που υπάγονται στο νέο σύστημα προσδιορισμού των κερδών, καθώς επίσης και γενικά των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στα άρθρα 31 και 52 του Ν.2238/1994 με την εφαρμογή του πίνακα αυτού, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, διενεργείται ως ακολούθως:

Ειδικότερα:

Υποπίνακας α' - Αγορές.
Στον υποπίνακα αυτόν γράφονται οι αγορές που έγιναν κ
ατά τη διάρκεια της χρήσης με τη διάκριση στους κωδικούς 231, 235, 239, 243, 247 των αγορών εσωτερικού και στους κωδικούς 232, 236,240,244,248 των εισαγωγών.
Υποπίνακας β' - Απογραφή. Δίνονται διευκρινήσεις παρακάτω.
Υποπίνακας δ' - Δαπάνες.
Γράψτε τις δαπάνες κατά είδος.

Κωδικοί 522 - 523 - 524: Γράψτε τις αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβάνοντας τις εργοδοτικές εισφορές.
Κωδικοί 525 - 526 - 527: Γράψτε τις αμοιβές και τα έξοδα που καταβάλατε σε ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς τρίτους.
Κωδικοί 528 - 529 - 530: Γράψτε τα μισθώματα της χρήσης, όπως και τις δαπάνες για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ. του επαγγελματικού σας χώρου, καθώς και τους φόρους, τέλη και λοιπά έξοδα που καταβλήθηκαν στη χρ
ήση.

Κωδικοί 528 - 529 - 530: Ιδιόχρηση
Κωδικοί 534 - 535 - 536: Γράψτε τα έξοδα κίνησης και συντήρησης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιείτε για τους επαγγελματικούς σας σκοπούς, όπως επίσης και άλλα έξοδα π.χ. για έντυπα και γραφικά, για φωτοαντίγραφα, έξοδα που κάνατε για περιποίηση του προσωπικού ή των πελατών σας και άλλα έξοδα που δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες.
Κωδικοί 537 - 538 - 539: Γράψτε τους δεδουλευμένους τόκους δανείων που έχετε συνάψει για επαγγελματικούς σκοπούς και αναλογούν στη χρήση.
Κωδικοί 541 - 542 - 543: Γράψτε τις αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της κλεισμένης χρήσης.

Υποπίνακας γ' - Ακαθάριστα έσοδα εμπορίας - μεταποίησης.
Κωδικοί 263, 266, 269 και 272: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις, αντίστοιχα σε κάθε κωδικό που αφορά.
Κωδικός 273: Γράψτε τα λοιπά ακαθάριστα έσοδα της δραστηριότητας.
Υποπίνακας στ' - Ακαθάριστα έσοδα παροχής υπηρεσιών.
Κωδικός 279: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο.
Κωδικοί 276 και 519: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε και συμπληρώστε στη διάστικτη γραμμή το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
Κωδικός 282: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από λοιπές πράξεις που δεν αναφέρονται στους άλλους κωδικούς του υποπίνακα αυτού, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.
Υποπίνακας ζ' - Ακαθάριστα έσοδα ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 48 ν. 2238/1994).

Κωδικός 274: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες.
Κωδικός 277: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Κωδικός 280: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς επιτηδευματίες, οι οποίοι κατά την καταβολή αυτών των ακαθάριστων εσόδων, παρακράτησαν φόρο εισοδήματος.
Κωδικός 275: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του μηχανικού, κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.
Κωδικός 278: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, τα οποία δεν τα έχετε περιλάβει στα ακαθάριστα έσοδα που έχετε γράψει στους κωδικούς 274, 275, 277 και 280.
Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στα άρθρα 31 και 32 του ν. 2238/1994 με την εφαρμογή του πίνακα αυτού, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, διενεργείται ως ακολούθως:

στ) Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών επιχ/σεων με βιβλία Α' και Β' κατ.(άρθρ. 32 του ν. 2238/1994 και ακαθάριστα έσοδα ανά Μ.Σ.Κ.Κ. και βιβλία Β' κατηγ.
Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων
αυτών χρησιμοποιείται ο υποπίνακας στ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του κωδικού 345 μεταφέρεται στον κωδικό 346 του υποπίνακα Ζ'.
Σε περίπτωση που οι γραμμές του υποπίνακα στ' δεν επαρκούν γ
ια να αναφέρετε όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συμπληρώσετε τις έξι (6) πρώτες γραμμές του πίνακα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητες σας σε κατάσταση, που θα φέρει την ίδια γραμμογράφηση με τον υποπίνακα αυτό (μπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στην έβδομη (7η) σειρά (κωδικοί 834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα γενικά σύνολα θα γραφτούν στους κωδικούς 343, 344 και 345, αντίστοιχα.,
Στήλη «Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.»: Γράψτε τον κωδικό αριθμό του Μ
.Σ.Κ.Κ. που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σας ή συναφή ή συγγενή με αυτή δεν προβλέπεται Μ.Σ.Κ.Κ., συμπληρώστε την όγδοη (8η) γραμμή του υποπίνακα (κωδικοί 339, 340 και 341).

η) Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών επιχειρήσεων με βιβλία Β' Κατηγορίας

Εμπορίας - Μεταποίησης
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, στο ποσό του κωδικού 520 του υποπίνακα β' προστίθεται το άθροισμα των κωδικών 251 και 252 του υποπίνακα α' και από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται το ποσό του κωδικού 521 του υποπίνακα β'. Το κόστος πωληθέντων ή παραχθέντων που προκύπτει με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στον κωδικό 552 του υποπίνακα η'. Τα ποσά των κωδικών 540 του υποπίνακα γ' και 544 του υποπίνακα δ' μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς 548 και 556 του υπόπίνακα η.
Στον κωδικό 564 του υποπίνακα η' αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν μεταφερθεί στους κωδικούς 522 έως και 541 του υποπίνακα δ', οι οποίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.2238/1994. Το ποσό του κωδικού 568 του υποπίνακα η' μεταφέρεται στον κωδικό 346 του πίνακα Ζ'.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών 256 έως και 270 του υποπίνακα β, για τους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση απογραφής στις 31-12-2010, στην τελευταία σελίδα του εντύπου και στο χώρο με τις σημειώσεις φορολογουμένου θα αναγραφούν τα ποσά των αγορών των εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπονται γενικά από τον Κ.Β.Σ. να απογράφονται), ανά είδος, της χρήσης 2010, οι δε κωδικοί αυτοί του υποπίνακα β' θα συμπληρωθούν με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών αυτών της χρήσης 2010.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ποσά ανά είδος εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπεται γενικά από τον Κ.Β.Σ. να απογράφεται) π.χ. για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών χρήσης 2010 15.000.00 ευρώ και αγορές π.χ. ανταλλακτικών παγίων χρήσης 2010 (που δεν προβλέπεται η απογραφή τους) 5.000, ευρώ, στον υποπίνακα β' των απογραφών θα συμπληρωθεί ο κωδικός 261 με το ποσό των 1.500,00 ευρώ (15.000,00 Χ 10%). Κατά συνέπεια, αναγράφεται γενικά το είδος του εμπορεύσιμου στοιχείου (εμπορεύματα γενικά - πρώτες και βοηθητικές ύλες γενικά κτλ.) και όχι η επιμέρους διάκριση αυτών π.χ. διάκριση των εμπορευμάτων στα είδη αυτών.

Παροχής Υπηρεσίων
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, τα ποσά των κωδικών 547 του υποπίνακα ε' και 545 του υποπίνακα δ' μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς 549 και 557 του υπόπίνακα η.
Στον κωδικό 565 του υποπίνακα η' αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν μεταφερθεί στους κωδικούς 523 έως και 542 του υποπίνακα δ', οι οποίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.2238/1994. Το ποσό του κωδικού 569 του υποπίνακα η' μεταφέρεται στον κωδικό 346 του πίνακα Ζ'.

Ελεύθερων Επαγγελματιών
Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, τα ποσά των κωδικών 283 του υποπίνακα ε' και 546 του υποπίνακα δ' μεταφέρονται αντίστοιχα στους κωδικούς 550 και 558 του υπόπίνακα η.
Στον κωδικό 566 του υποπίνακα η' αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν μεταφερθεί στους κωδικούς 524 έως και 543 του υποπίνακα δ', οι οποίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.2238/1994. Το ποσό του κωδικού 570 του υποπίνακα η' μεταφέρεται στον κωδικό 346 του πίνακα Ζ'.

    Για πρώτη φορά εφέτος θα συμπληρώνεται και η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (σύμφωνα με την § 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010) η οποία περιλαμβάνει πίνακα με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών, πίνακα με τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων και ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση και πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρησης με τα κυβικά τους.
    ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σύνολο που προκύπτει από τον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης θα μεταφέρεται :
    1) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα με την δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 565 και 566 του υποπίνακα η΄ του πίνακα ΣΤ΄ της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3 .
    2) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις "Σημειώσεις Φορολογουμένου" , της τέταρτης σελίδας του ίδιου εντύπου, θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την κατάσταση αναμόρφωσης (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ………….…………. ΕΥΡΩ ) , με την σημείωση ότι για τους τελευταίους (υπόχρεοι παραγρ. 4 άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στη συνέχεια θα μεταφέρεται στον κωδ. 022 της δεύτερης σελίδας του εντύπου
    Ε5 . Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι κωδικοί 018,019,020,450,021, και 023 της ίδιας σελίδας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΡΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α΄ή Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κωδικοί 840, 592, 336, 318, 342, 313, 312: συμπληρώνονται ανάλογα.

Κωδικός 840: Αναγράφονται τα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 50 ν.2238/1994

Κωδικός 592: Αφορολόγητες εκπτώσεις αναπτυξιακών νόμων.

Κωδικός 336: Μόνο στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού.

Κωδικός 313: 1.500 ευρώ έκπτωση για κάθε άτομο που απασχολεί η επιχείρηση.

Κωδικός 312: Λαμβάνεται ως αρνητικός αριθμός πχ. η επιδότηση ΟΑΕΔ όταν δεν θέλουμε να κάνουμε αυτοέλεγχο ν.3296/2004.

    Τα τελικά φορολογητέα καθαρά κέρδη τα οποία γράφονται στον κωδικό 346 του υποπίνακα Ζ'  μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) ή των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.  2238/1994 (έντυπο Ε5).

    Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 7 του ν. 3842/2010 τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. και από 1.1.2010 το καθαρό εισόδημα των αρχιτεκτόνων και μηχανικών καθώς και των γεωλόγων μελετητών για τις μελέτες και επιβλέψεις τους θα προσδιορίζεται λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. Οι προβλεπόμενοι από τον Κ.Φ.Ε. συντελεστές φορολόγησης ανά κατηγορία μελέτης θα ισχύουν μόνο σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος τους.

    Κατόπιν αυτού στον πίνακα Ζ΄ του νέου εντύπου Ε3 απαλείφθηκε ο κ.α. 324 "διαφορά δαπανών" που αφορούσε μηχανικούς - αρχιτέκτονες, καθόσον καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις που συνδέονταν με τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματός τους με συντελεστές, παρέμεινε ωστόσο ο κ.α. 342 "είδος μελέτης" για πληροφοριακούς λόγους.
    Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄253), σχετικά με τη διαδικασία του "αυτοελέγχου" των υποβαλλόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
    Επισημαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που στην έναρξη της χρήσης του έτους 2010 προσδιόριζαν τα κέρδη τους τεκμαρτά είτε προβλεπόταν η καταβολή ετήσιου ποσού φόρου( άρθρο 33 ν.2238/94) και με τις διατάξεις του ν.3842/2010 εντάχθηκαν στην τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και ως εκ τούτου προσδιορίζουν τα κέρδη τους λογιστικά, στον πίνακα Ι΄ του εντύπου Ε3, θα μεταφέρουν μόνο τα δεδομένα των βιβλίων και στοιχείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ H'. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ

Υποπίνακας α' – Ισολογισμού

Κωδικοί 161–192: Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί με τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάμηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαμβάνεται όλο το υπερδωδεκάμηνο διάστημα και στη στήλη «Εναρξης» αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισμού έναρξης.

Σε περίπτωση που υποβάλατε Έντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη «Λήξης», δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη «Έναρξης», αφού τα στοιχεία της είναι ήδη γνωστά.

Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) που ισχύει σήμερα.

Υποπίνακας β' – Εσοδα: Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα, μεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Υποπίνακας γ' – Κόστη: Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θα αναγραφούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους Κωδ. 404 και 408 του Υποπίνακα γ' του Πίνακα Η' (κόστος προϊόντων – εμπορευμάτων).

Υποπίνακας δ' – Δαπάνες

Κωδικός 461: Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα Η'. Η διαφορά του ποσού του κωδικού αυτού από το άθροισμα των κωδικών του Υποπίνακα β' του Πίνακα Η' θα πρέπει να δίνουν τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός 477: Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας και δεν περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα Η'.

Σελίδα 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ': ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ

Υποπίνακας α' – Πωλήσεις: Στους κωδικούς του πίνακα αυτού αναγράφονται κατ' είδος οι πωλήσεις της επιχείρησης. Οι κωδικοί που αναφέρονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως και εκείνοι που αναφέρονται σε πωλήσεις παγίων, δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων, όπως αυτό αναγράφεται στους Κωδ. 488, 863, 864, 865 και 866.

Υποπίνακας β' – Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από τις μικτές επιχειρήσεις για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Το λεκτικό των Κωδ. 457, 876 και 877 συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

Υποπίνακας γ' – Κόστος προϊόντων – εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση): Γράψτε τα αντίστοιχα κόστη, όπως προσδιορίστηκαν κατά την κατάστρωση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

Υποπίνακας δ' – Αγορές: Γράψτε τις αγορές της χρήσης από το εσωτερικό, από τρίτες χώρες και τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατ’ είδος, στην αντίστοιχη γραμμή και στήλη.

Στους Κωδ. 878–880 γράψτε τις αγορές παγίων κατ' είδος. Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν αθροίζονται στα σύνολα αγορών (Κωδ. 421–423).

Υποπίνακας ε' – Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών: Γράψτε την απογραφή αποθεμάτων έναρξης και λήξης της κλειόμενης χρήσης κατ' είδος, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.

Σε περίπτωση που υποβάλατε Έντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη «Λήξης», δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη «Έναρξης», αφού τα ποσά είναι ήδη γνωστά.

Υποπίνακας στ' – Δαπάνες (συνολικά): Συμπληρώστε τους κωδικούς με τις αντίστοιχες δαπάνες κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, όπως εμφανίζονται σε κάθε κωδικό.

Στον Κωδ. 460, εφόσον το πρόσημο του αθροίσματος είναι θετικό (+), δεν χρειάζεται το πρόσημο αυτό να αναγραφεί.

Σημειώνεται ότι τυχόν δαπάνες παραγωγής που γράφτηκαν στον Κωδ. 428, θα συμπεριληφθούν και στις δαπάνες του υποπίνακα αυτού.

Υποπίνακας ζ' – Αποτελέσματα και δείκτες

Στον Κωδ. 463 γράψτε το μικτό αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιών (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδ. 453 + 874 + 875 + 455 + 457 + 876 + 877 μείον 461).

Στον Κωδ. 496 γράψτε το μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδ. 488 + 863 + 864 + 865 + 866 μείον 434).

Στους Κωδ. 473, 479, 481 και 485 μεταφέρονται τα αντίστοιχα ποσά από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Στον Κωδ. 500 αναγράφεται ο συντελεστής μικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί του κόστους πωληθέντων [(πωλήσεις – κόστος πωληθέντων) : κόστος πωληθέντων x 100].

Στον Κωδ. 504 αναγράφεται ο συντελεστής μικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί της αξίας των πωλήσεων [(πωλήσεις – κόστος πωληθέντων) : πωλήσεις x 100].

Στον Κωδ. 884 αναγράφεται ο συντελεστής παροχής υπηρεσιών επί εσόδων από παροχή υπηρεσιών [(έσοδα ΠΥ – δαπάνες ΠΥ) : έσοδα ΠΥ x 100].

Υποπίνακας η' – Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.

Στήλη «Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.» (Μοναδικοί Συντελεστές Καθαρού Κέρδους): Γράψτε τον κωδικό αριθμό του ΜΣΚΚ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους επί πωλήσεων (1057481/16701/Γ0012/ΠΟΛ.1122/19.5.1994). Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για συναφή ή συγγενή μ’ αυτή δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ, μην συμπληρώσετε τη σχετική γραμμή, αλλά συμπληρώστε μόνο το έσοδο που αντιστοιχεί σ' αυτή στον Κωδ. 886.

Στήλη «Έσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.»: Συμπληρώστε τα έσοδα που αντιστοιχούν στην κάθε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι΄. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ν.3296/04 (για επιχ.και ελεύθ.επαγ/τιες άρθρ.14ν.3296/04)

α. Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων :
    Οι επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων (κ.α. 125) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος του κόστους πωληθέντων (εμπορευμάτων ή προϊόντων) (κ.α.121) και των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν (κ.α. 122), με το συντελεστή αναγωγής (κ.α. 101) αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.
    Εφόσον κατά τον υπολογισμό του συντελεστή αναγωγής προκύπτει δεκαδικός αριθμός με περισσότερα από πέντε δεκαδικά ψηφία αυτού.( π.χ. ο συντελεστής αναγωγής 1,234567901 περιορίζεται σε 1,23456.).

β. Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών:
    Οι επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων (κ.α. 105) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν (κ.α. 102), με το συντελεστή αναγωγής αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής (κ.α. 104) λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για την επιχείρηση Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος όρος των Μ.Σ.Κ.Κ. του οικείου πίνακα στον οποίο αυτή εντάσσεται. Προκειμένου για επιχειρήσεις με περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.
    Δηλαδή και οι επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο, πρέπει να δηλώνουν το ποσό ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει με την ίδια μέθοδο όπως και στις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων. Επομένως, όσα αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση α' για τις επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων, σχετικά με τα έξοδα και τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, ισχύουν ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.

    γ. Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών :

    Οι μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του αθροίσματος των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες υποπεριπτώσεις α' και β', με επιμερισμό των κοινών δαπανών στις επί μέρους δραστηριότητες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ακαθάριστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου από όλες τις δραστηριότητες.

    δ. Αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες :
    Οι αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων (κ.α.115) τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών. Δηλαδή, πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των εξόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση και των αποσβέσεων που αναλογούν (κ.α. 112), με το συντελεστή αναγωγής (κ.α. 114) αυτού σε ακαθάριστα έσοδα. Ως συντελεστής αναγωγής λαμβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσματος που αριθμητή έχει τον αριθμό εκατό (100) και παρονομαστή τον αριθμό εκατό (100) μείον τον προβλεπόμενο συντελεστή καθαρών αμοιβών. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται για τον ελεύθερο επαγγελματία συντελεστής καθαρών αμοιβών (Ε.16382/ΠΟΛ 371/29.12.1987), εφαρμόζεται ο μέσος όρος των συντελεστών καθαρών αμοιβών (47,75%).
    Προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες με περισσότερους του ενός συντελεστές καθαρών αμοιβών, εφαρμόζεται ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από τη διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με την εφαρμογή των συντελεστών καθαρών αμοιβών κατά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου.
    Επομένως, όσα αναφέρονται στην πιο πάνω περίπτωση β' για τις επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, σχετικά με τα έξοδα και τις δαπάνες καθώς και τις αποσβέσεις, ισχύουν ανάλογα και στην προκειμένη περίπτωση.

    ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών :
    Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παράλληλα ασκούν και εμπορική δραστηριότητα πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν ποσό ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει από το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων που προσδιορίζονται κατά κατηγορία δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις δ', α' και β', κατά περίπτωση, και με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση γ' σχετικά με τον επιμερισμό των κοινών δαπανών.

    Καθαρά κέρδη υπαγομένων στον αυτοέλεγχο.
    Τα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα πολλαπλασιαστούν με το Μ.Σ.Κ.Κ. ή μέσο όρο των Μ.Σ.Κ.Κ. ή μέσο σταθμικό Σ.Κ.Κ. κατά περίπτωση (κ.α. 128,133,138) για να προκύψουν τα καθαρά κέρδη αυτοελέγχου (κ.α. 129, 134, 139). Τα κέρδη αυτά συγκρίνονται με τα λογιστικά καθαρά κέρδη βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. και των βιβλίων του Κ.Β.Σ. (κ.α. 130, 135, 140) και τελικώς επιλέγονται τα μεγαλύτερα προς φορολόγηση (κ.α. 131, 136, 141) προκειμένου αυτά να μεταφερθούν στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος (έντυπα Ε1 και Ε5).

    Τα κέρδη που τελικά επιλέγονται προς φορολόγηση ( τα μεγαλύτερα από τη σύγκριση πινάκων ΣΤ΄ και Ι΄) αναπροσαρμόζονται με τα ποσά του πίνακα Ζ΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ'. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από επιχειρήσεις Νομικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ

1. Προϊόντα φυτικής παραγωγής

Συντελεστής

α) Σποροπαραγωγοί

5-8%  (άρθρο 9 ν.δ.4535/66)

β) Ανθοπαραγωγοί (εφόσον διαθέτουν τα άνθη μέσω ανθαγωρών)

8%

 

2. Προϊόντα ζωϊκής παραγωγής

Συντελεστής

α) Βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις

5%

β) Χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

5%

γ) Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

6%

 3. Για τις λοιπές παραγωγές ισχύουν οι συντελεστές από 10-20%.

Στο Ε3,θα γράψετε όσες γραμμές υπάρχουν και θα κρατήσετε ως συνημμένη κατάσταση στο αρχείο σας σε περίπτωση τυχόν έλεγχου από την Δ.Ο.Υ.

Σελίδα 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ'. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό γεωργικό εισόδημα με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42 του ν.2238/1994.

 

ΠΟΛ 1079 12.04.2011 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010).

Σχετικοί Πίνακες

Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα, που προσδιορίζεται με την αντικειμενική μέθοδο του άρθρου 42, εκπίπτουν:

α) Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου για εκμίσθωση της γεωργικής γης.

β) Ποσό ίσο με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφάπαξ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις.

Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ'. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΎ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη (τεχνικές – οικοδομικές), αγορές και δαπάνες που αφορούν τον τεκμαρτό προσδιορισμό τις αναγράφουν ΜΟΝΟ στις σημειώσεις φορολογουμένου.

Ο υποπίνακας “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” του πίνακα αυτού συμπληρώνεται από τους υπόχρεους για τα εισοδήματα από εκτέλεση τεχνικών έργων που έχουν αναλάβει μέχρι την 31/12/2006.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994) που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και τα δηλούμενα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά τους, θα πρέπει στο χώρο «Σημειώσεις φορολογουμένου» να προσδιορίσουν αριθμητικώς αναλυτικά τα τελικά φορολογητέα κέρδη τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994.

Κωδικοί 609 - 612: Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την εκτέλεση του έργου.

Κωδικοί 613 - 616: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων που προήλθαν από αυτό.

Κωδικός 617: Αναγράφεται το 40% της διαφοράς λογιστικών - τεκμαρτών κερδών στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγ. του Κ.Β.Σ.

Ο υποπίνακας “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” του πίνακα αυτού συμπληρώνεται για τον τεκμαρτό προσδιορισμό καθαρού εισοδήματος από τους υπόχρεους (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 στις οποίες δεν συμμετέχουν νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994).

Κωδικοί 682 - 684: Γράψτε τη συνολική αξία των εργολαβικών ή των συμβολαίων αγοράς οικοπέδων της χρήσης.

Κωδικοί 685 - 687: Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων και λοιπών κτισμάτων που ανεγείρατε.

Κωδικοί 688 - 690: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την πώληση διαμερισμάτων κ.λπ., όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (20%) επί των ακαθάριστων εσόδων που προήλθαν από αυτά.

Κωδικός 691: Αναγράφεται το 40% της διαφοράς λογιστικών - τεκμαρτών κερδών στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγ. του Κ.Β.Σ.

Στήλη «Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου»: Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν κάθε ακίνητο από αυτά που ανεγείρατε και πουλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

Στήλη «Τοποθεσία οικοδομής ή έργου»: Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη οικοδομή.

Στήλη «Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου»: Γράψτε την αξία του συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού των Κωδ. 682 - 684.

Στήλη «Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κτλ.»: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κ.λπ. που ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που αγοράσατε. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού των Κωδ. 685 - 687.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κ.λπ. δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτων, αλλά ούτε και από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής, σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994.

Στήλη «Συντελεστής καθαρού κέρδους»: Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών (20% από 01/01/2010 ν.3842/2010).

Στήλη «Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη»: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του συγκεκριμένου καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτή την πώληση. Πρόκειται για την ανάλυση του ποσού των Κωδ. 688 - 690.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ'. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΙΡΠΤΩΣΕΙΣ Παραγράφου άρθρου 33 ν.2238/1994

Εκμεταλλευτές αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ):
    Οι εκμεταλλευτές αυτοί από 1.7.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος. Για το πρώτο όμως εξάμηνο της διαχειριστικής περιόδου 2010, οι παραπάνω επιχειρήσεις φορολογούνται με τα τεκμαρτά ποσά καθαρού εισοδήματος, προσαυξημένα κατά 50% τα οποία όμως περιορίζονται σε δωδέκατα, ανάλογα με τους μήνες εκμετάλλευσης του ΤΑΞΙ στο διάστημα αυτό.

    Οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, για το μέρος της διαχειριστικής περιόδου 2010 που αντιστοιχεί στο διάστημα 1/1/2010 έως 30/6/2010, φορολογούνται με τα τεκμαρτά ποσά εισοδήματος, πού ίσχυαν τη διαχειριστική χρήση 2009, προσαυξημένα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 50% δηλαδή (16.000,00 + 50% = 24.000,00 Χ 6/12 = 12.000,00).
    Τα τεκμαρτά ποσά, που προκύπτουν μετά την προσαύξηση αυτή, μειώνονται για τα ΤΑΞΙ που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ΤΑΞΙ που έχουν την έδρα τους σε πόλεις κάτω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Για μη εργαζόμενους συνταξιούχους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ, τα νέα τεκμαρτά ποσά μειώνονται κατά πεντακόσια ευρώ (500). Τα ποσά αυτά περιορίζονται σε δωδέκατα, ανάλογα με το χρόνο εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου.
    Επομένως το τεκμαρτά κέρδη του πρώτου εξαμήνου τα οποία αναγράφονται στον κ.α 890 του πίνακα ΙΔ του εντύπου Ε3 και τα καθαρά κέρδη του δευτέρου εξαμήνου που προκύπτουν λογιστικά και αναγράφονται στον κ.α 346 του πίνακα Ζ του ίδιου εντύπου, αθροίζονται και μεταφέρονται στον κ.α 401 του πίνακα 4Γ΄ του εντύπου Ε1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ΄. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.

    β) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ:
    Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.1.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, και επομένως καταργείται η φορολόγηση με τεκμαρτά ποσά εισοδήματος για τις επιχειρήσεις αυτές.
    Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους προσδιορίζεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).

    γ) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης:
    Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.1.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος και επομένως καταργείται για τις επιχειρήσεις αυτές, η φορολόγηση με τα ποσά ετήσιου φόρου, που καταβάλλουν ανάλογα με το ωφέλιμο φορτίο και με οδηγό τρίτο ή τον ιδιοκτήτη και με τα οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.
    Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους γίνεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ'. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Παρ.6,7 και 8 άρθρου 33 ν.2238/94 (Ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα - Κάμπινγκ - Λιανοπωλητές)

    δ) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων που εκμεταλλεύονται μέχρι 7 δωμάτια:
    Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.7.2010 και μετά θα προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., δηλαδή με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Επομένως, καταργείται από 1.7.2010 και μετά ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων αυτών με τα κατ' αποκοπή καταβαλλόμενα ποσά ετήσιου φόρου.
    Για το πρώτο όμως εξάμηνο της διαχειριστικής περιόδου 2010, οι παραπάνω επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με καταβολή κατά το ήμισυ του ετήσιου κατ' αποκοπή φόρου εισοδήματος με εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης για το διάστημα αυτό (σχετ. η ΠΟΛ.1201/28.12.2010 διαταγή μας),
    Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους γίνεται λογιστικά για το δεύτερο εξάμηνο της διαχειριστικής περιόδου 2010 και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).

    ε) Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης κατασκηνωτικών κέντρων (camping):
    Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.1.2010 και μετά φορολογούνται με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. δηλαδή με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και επομένως, καταργείται ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων αυτών με τα κατ' αποκοπή καταβαλλόμενα ποσά ετήσιου φόρου.
    Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους γίνεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).

    στ) Επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές:
    Οι επιχειρήσεις αυτές από 1.10.2010 και μετά προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ..Το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου όπου τηρήθηκαν βιβλία και στοιχεία Α΄ κατηγορίας, το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυσαν μέχρι την αλλαγή της κατηγορίας των βιβλίων, θα περιορισθεί σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες λειτουργίας της επιχείρησης που τηρήθηκαν βιβλία Α΄ κατηγορίας. Ο φόρος αυτός αναγράφεται στον κ.α 666 του πίνακα ΙΣΤ του εντύπου Ε3 και συμψηφίζεται κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
    Επομένως ο προσδιορισμός των κερδών τους για το χρονικό διάστημα από 1.10.2010 έως 31.12.2010, γίνεται λογιστικά και συμπληρώνονται οι πίνακες ΣΤ και Ζ του εντύπου Ε3 ( προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν Β κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ.).

    Συνεπεία των παραπάνω νομοθετικών μεταβολών, στον πίνακα ΙΔ΄ του εντύπου Ε3 παρέμειναν μόνο τα πεδία που αφορούν τα Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και μόνο για το χρονικό διάστημα 1/1/2010 έως 30/6/2010 και στον πίνακα ΙΣΤ΄ προστέθηκε ο κ.α. 666 για τον συμψηφιζόμενο φόρο της διαχειριστικής περιόδου από 1/10/2010 έως 31/12/2010 των αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές.

    Επισημαίνεται ότι, όσες από τις πιο πάνω επιχειρήσεις κατά το χρονικό διάστημα της διαχειριστικής περιόδου για το οποίο φορολογήθηκαν με τεκμαρτά ποσά εισοδήματος ή καταβαλλόμενα κατ' αποκοπή ποσά φόρου κατά περίπτωση, τηρούσαν βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ., τα οικονομικά στοιχεία αυτής της περιόδου θα αναγραφούν για πληροφοριακούς λόγους στο πεδίο "Σημειώσεις φορολογουμένου" της 4ης σελίδας του εντύπου Ε3. Τούτο διότι τα οικονομικά στοιχεία για το τμήμα της διαχειριστικής περιόδου που προσδιορίστηκε λογιστικό αποτέλεσμα βάσει βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., πρέπει να εμφανίζονται αυτούσια στους αντίστοιχους πίνακες.

Σημειώσεις Φορολογουμένου : π.χ. πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ συναφή), εφημεριδοπώλες κ.λπ.

    Με τις διατάξεις της παραγράφου 32 του άρθρου 19 του ν. 3842/2010 εντάσσονται στον λογιστικό προσδιορισμό των κερδών, από 1/7/2010 και μετά, οι επιτηδευματίες που απαλλάσσονταν από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. ή τηρούσαν βιβλία Α΄ κατηγορίας (βιβλίο αγορών) και τώρα τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας π.χ. πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ συναφή), εφημεριδοπώλες κ.λπ.
    Στις περιπτώσεις αυτές για το χρονικό διάστημα που νόμιμα δεν τηρούσαν ή τηρούσαν βιβλία Α΄ κατηγορίας: α) τα ποσά των αγορών θα συμπληρώνονται μόνο στις οικίες ενδείξεις του υποπίνακα στ΄ του πίνακα ΣΤ΄ του εντύπου Ε3 και όχι στον υποπίνακα α΄ του πίνακα ΣΤ΄ και β) οι δαπάνες που αφορούν το ίδιο χρονικό διάστημα θα αναγραφούν στην 4η σελίδα του ίδιου εντύπου στις "Σημειώσεις Φορολογουμένου" για πληροφοριακούς λόγους και σε περίπτωση που θέλουν να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 15 ν.3296/2004 (αυτοέλεγχο) θα αναγραφούν στον πίνακα Ι του ιδίου εντύπου (κωδ.122 και 102).
    Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας, θα προσδιορίζονται τα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν από τη συμπλήρωση του πίνακα ΣΤ΄ και το σύνολο των κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία Α΄ κατηγορίας ή τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων (κωδ. 345) και από τα βιβλία Β΄ κατηγορίας (κωδ. 571), μεταφέρονται στον κωδ. 346.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το σύνολο που προκύπτει από τον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης θα μεταφέρεται :
    1) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα με την δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 565 και 566 του υποπίνακα η΄ του πίνακα ΣΤ΄ της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3 .
    2) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις "Σημειώσεις Φορολογουμένου" , της τέταρτης σελίδας του ίδιου εντύπου, θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από την κατάσταση αναμόρφωσης (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ………….…………. ΕΥΡΩ ) , με την σημείωση ότι για τους τελευταίους (υπόχρεοι παραγρ. 4 άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.) στη συνέχεια θα μεταφέρεται στον κωδ. 022 της δεύτερης σελίδας του εντύπου
    Ε5 . Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι υπόλοιποι κωδικοί 018,019,020,450,021, και 023 της ίδιας σελίδας.

Σχετικές Αποφάσεις

ΠΟΛ 1008 19.01.2011 Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις

ΠΟΛ 1065 04.04.2011 Συντελεστής Αναγωγής Αυτοελέγχου.

ΠΟΛ 1201 28.12.2010 Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλουν για τη χρήση 2010 (οικ. έτος 2011) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές.

ΠΟΛ 1094 28.04.2011 Θέματα σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

ΠΟΛ 1053 24.03.2011 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Κατάσταση Φορολ. Αναμόρφωσης

ΠΟΛ 1191 17.12.2010 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 3842/2010 σχετικά με τoν αυτοέλεγχο των υποβαλλόμενων δηλώσεων και παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους

ΠΟΛ 1135 04.10.2010 Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'. Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 1 έως και 12, 15, 17, 18, 69 και 74 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ58Α΄) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους

ΠΟΛ 1027 22.02.2005 Οδηγίες Εφαρμογής Ορισμένων Διατάξεων φυσικών και νομικών προσώπων

ΠΟΛ 1020 10.02.2005 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων Ε3 και Ε5

ΠΟΛ 1023 29.01.2001 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2001 (Εντυπο Ε3)

ΠΟΛ 1023 29.01.2001 Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικονομικού έτους 2001 (Εντυπο Ε3)

ΓΕΝΙΚΑ

Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

 1. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, ανεξάρτητα από τη μορφή, το είδος και το χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή μη), εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του ΚΒΣ ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ. Δηλαδή υποβάλλεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, όσο και από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, τις Ε.Π.Ε., τις Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήματα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης.

 2. Το Εντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη, κατά περίπτωση, των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 3. Οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μας γραφεία, σύμφωνα με τους Α.Ν.378/1968 και Α.Ν.89/1967, όπως ισχύουν, καθώς και οι ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που φορολογούνται με τις ειδικές διατάξεις του Ν.27/1975, δεν υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου "Μηχανογραφικού Δελτίου Οικον. Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών", καθόσον δεν φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος.

  Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που αποκτούν στην Ελλάδα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, αφού δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας και δεν αποκτούν άλλα εισοδήματα πλην αυτών που αναφέρονται πιο πάνω.

 4. Οι αυτοκινητιστές που συμμετέχουν στις Ι.Μ.Ε. διατηρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.383/1976, την ιδιότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης και, κατ' ακολουθία, ως εκμεταλλευτές αυτοκινήτων φορτηγών δημόσιας χρήσης, υποχρεούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ να τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων και κατά συνέπεια υποβάλλουν κανονικά και το έντυπο αυτό.

 5. Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε5) στο όνομά τους και με τη δήλωση αυτή συνυποβάλλουν και το Εντυπο Ε3.

 6. Σε περίπτωση μετατροπής κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου 2000 Ε.Ε. σε Ο.Ε. και αντίστροφα, υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος που περιλαμβάνει τα καθαρά κέρδη όλης της διαχειριστικής περιόδου και ένα μόνο Εντυπο Ε3 με όλα τα δεδομένα.

 7. Φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ, δεν συνυποβάλλουν το έντυπο αυτό. Αντίθετα, το έντυπο αυτό θα συνυποβληθεί με το Εντυπο Ε5 από τους υπόχρεους που δηλώνουν εισοδήματα από γεωργική εκμετάλλευση.

Β. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3
 1. Το Εντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου μπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στο φορολογούμενο ως απόδειξη παραλαβής (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού).

 2. Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου (φυσικού ή νομικού προσώπου), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης.

 3. Το Εντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή μηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην υπ' αριθ. 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3
 1. Κάθε φορολογούμενος από τους υπόχρεους θα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.

 2. Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του Εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων του υπόχρεου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραμμογράφηση με τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του Εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίσθηκε.

  Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απόσπασμα άλλου εντύπου.

 3. Σε περίπτωση που πρέπει να σημειωθεί "Χ" σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθμητικό μέρος, το "Χ" σημειώνεται στο λεκτικό μέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθμητικό.

 4. ΠΡΟΣΟΧΗ
  Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στη χρήση του έτους 2000, όπως π.χ. αλλαγή επωνυμίας, αλλαγή έδρας της επιχείρησης, αντικειμένου εργασιών, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστημάτων - γραφείων - αποθηκών κ.λπ., δεν μπορεί να δηλωθεί στο Εντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολής επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΩΔΙΚΩΝ

 Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλετε.

 Συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

 Γράψτε τον κωδικό της αρμόδιας ΔΟΥ που υπάγεται ο φορολογούμενος.

Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη ΔΟΥ του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επιχείρησή της.

Αριστερά από τον κωδικό συμπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη ΔΟΥ που ο κωδικός της αναφέρεται στον Κωδικό 005 του Εντύπου Ε3 (π.χ. Παλαιού Φαλήρου).

 Γράψτε τον αριθμό φακέλου, εφόσον πρόκειται για Α.Ε.

: Γράψτε τον κωδικό της ΔΟΥ στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3. Για τη συμπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν

 Διαγραμμίστε με "Χ" το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που αφορούν το φορολογούμενο, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο. Σημειώνεται ότι στα μη φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικά ή μη, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες, η ομάδα περιουσίας, η σχολάζουσα κληρονομιά και οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που δεν μπορεί να θεωρηθούν φυσικά πρόσωπα.

 Γράψτε τον ΑΦΜ του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το Εντυπο Ε3, γράψτε το δικό της ΑΦΜ.

Συμπληρώστε τα πεδία με τον ΑΦΜ από το τέλος προς την αρχή. Τα τρία πρώτα πεδία μένουν κενά.

 Συμπληρώστε τον κωδικό αριθμό της κύριας δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση, επιλέγοντας από την Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο ή τον οκταψήφιο κωδικό, ανάλογα με το βαθμό εξειδίκευσης. Κωδικογράφηση με αριθμό ανώτερο του τετραψήφιου (π.χ. τριψήφιο) δεν επιτρέπεται.

 Γράψτε τον κωδικό αριθμό της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Παράδειγμα: Αν η επιχείρηση έχει από την κύρια δραστηριότητά της, που είναι η παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών (ΚΑΔ 24.51.42), 50.000.000 δρχ. ακαθάριστα έσοδα και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητά της, που είναι η παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών για υποδήματα, έπιπλα, δάπεδα, αμαξώματα, γυαλιά ή μέταλλα (ΚΑΔ 24.51.43), 60.000.000 δρχ. ακαθάριστα έσοδα, στον Κωδικό 761 θα αναγραφεί ο ΚΑΔ 24.51.43.

 Γράψτε τη δραστηριότητα από την οποία έχετε τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της επιχείρησης.

 Γράψτε το επώνυμο του επιχειρηματία.

 Γράψτε το δεύτερο επώνυμο του επιχειρηματία, μόνο εφόσον αυτό αναφέρεται στην ταυτότητά του. Π.χ. Παππάς-Στάμου Νικόλαος. Στον κωδικό αυτό γράφεται "Στάμου".

 Γράψτε το όνομα του επιχειρηματία.

 Γράψτε το όνομα του πατέρα του επιχειρηματία. Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να γραφεί το όνομα του πατέρα της, άσχετα εάν χρησιμοποιεί το πατρικό της επώνυμο ή όχι.

 Γράψτε την επωνυμία της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό της. Γράψτε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της επωνυμίας.

Οι παρακάτω Κωδικοί 041, 046, 047 και 721 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο.

 Γράψτε τον ΑΦΜ του συζύγου.

 Γράψτε το επώνυμο του συζύγου.

 Γράψτε το όνομα του συζύγου.

 Γράψτε το όνομα του πατέρα του συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β': ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΣ

Δεν συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ': Ι.Χ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γράψτε τα ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιείτε για την εκπλήρωση του σκοπού της επιχείρησής σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ': ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 Σημειώστε "Χ" στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο με την κατηγορία των βιβλίων ΚΒΣ που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε, αν και είχατε υποχρέωση. Αν κατά τη διάρκειά της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, σημειώστε μόνο τη μεγαλύτερη κατηγορία. Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους για τους οποίους σύμφωνα με τον ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίμων), σημειώνουν "Χ" στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα. Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ο Κωδικός 019 παραμένει κενός.

 Εφόσον δεν τηρήσατε βιβλία κατά την κλειόμενη χρήση, διαγραμμίστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η τρίτη επιλογή ισχύει για εκείνους που απαλλάχτηκαν από την τήρηση βιβλίων, με συγκεκριμένη απόφαση προϊσταμένου ΔΟΥ.

 Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στον τρόπο ένταξής σας στη συγκεκριμένη κατηγορία βιβλίων.

 Οι κωδικοί συμπληρώνονται εφόσον επιλέξατε την εκδοχή 3 στους Κωδικούς 726 ή και 727.

 Σημειώστε "Χ" στο κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα αν ασκείτε τη δραστηριότητά σας συνεχώς, εποχιακά ή πλανόδια.

 Χρήσεις που κλείσατε (περαιώσατε) μέσα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο, ύστερα από τακτικό έλεγχο ή με τη χρήση των αποφάσεων ΠΟΛ.1144/1998 ή ΠΟΛ.1099/1994 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το κλείσιμο έχει καταστεί οριστικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το άθροισμα των Κωδικών 730 και 071 πρέπει να ισούται με το άθροισμα του αριθμού 1 πλέον του αριθμού που γράφτηκε στον Κωδικό 071 του Εντύπου Ε3 του προηγούμενου οικονομικού έτους 2000.

 Γράψτε το συνολικό αριθμό των υποκαταστημάτων σας. Αν δεν έχετε υποκαταστήματα, γράψτε "0" (μηδέν). Συμπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήματα κατά την έννοια του ΚΒΣ, ανεξάρτητα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος ή όχι.

Μην συμπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές - οικοδομικές επιχειρήσεις), τα οποία θα γραφούν στον Κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που θα γραφούν στον Κωδικό 073. Υπενθυμίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται εκθέσεις και αποθήκες, όπου δεν λαμβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 26 του Ν.2859/2000.

 Γράψτε τον αριθμό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 26 του Ν.2859/2000 των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ.

 Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης με οποιονδήποτε τρόπο, επειδή είχατε υποχρέωση. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρόλο που δεν προέκυπτε υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ".

Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση), σημειώστε "Χ" στην ένδειξη "ΟΧΙ".

 Γράψτε τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιείτε. Μην συμπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιμοποιείτε μέσα στους χώρους της έδρας ή των υποκαταστημάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιες με δήλωση μεταβολών και όχι χώρους που έχουν συμπεριληφθεί στον Κωδικό 061.

 Γράψτε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση. Συμπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηματία και τυχόν άτομα του περιβάλλοντός του ή τρίτους, έστω και αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας με την επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των απασχολούμενων μέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το μέσο όρο αυτών.

: Συμπληρώνεται ανάλογα με τον Κωδικό 063.

: Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 064.

 Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 065.

 Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν κατά την κλειόμενη χρήση τηρήσατε υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", αν τηρήσατε Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόμη και στην περίπτωση που είχατε υποχρέωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ".

: Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων που δεν συμπεριλάβατε στον Κωδικό 061.

 Γράψτε τον αριθμό των χρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της κλειομένης, για την οποία υποβάλλετε το Εντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί με βάση απόφαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Συμπεριλάβετε στον αριθμό αυτό και τις χρήσεις που έχετε φορολογηθεί με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν έχουν περαιωθεί με άλλο τρόπο.

 Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν τηρείτε τα βιβλία σας μηχανογραφικά και στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση. Σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΜΕΙΚΤΑ", στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε μηχανογραφικό σύστημα για επιμέρους εργασίες τήρησης βιβλίων, ενώ τηρείτε άλλα χειρόγραφα, όπως και στην περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ γι' αυτό.

 Γράψτε τον αριθμό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεών σας που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους Κωδικούς 061, 064, 067, 070 και 062.

: Γράψτε τον αριθμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.2190/1920 (περί Α.Ε.), όπως ισχύουν σήμερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, γράψτε "0" (μηδέν).

: Σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΝΑΙ", αν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, σημειώστε "Χ" στο τετραγωνίδιο "ΟΧΙ". Τέλος, σημειώστε "Χ" στο παραλληλόγραμμο "ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ", σε περίπτωση τήρησης βιβλίου απογραφών παρόλο που δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

: Σημειώστε "Χ" στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει το Ε3. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη συμπληρωθεί στον παραπάνω Πίνακα Α'.

: Στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσώπου που υπογράφει το έντυπο ως "Ο ΔΗΛΩΝ". Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας (ατομική επιχείρηση), τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη αναγραφεί στον Πίνακα Α' του εντύπου, οπότε η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν είναι απαραίτητη.

 Σημειώστε "Χ" στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που συμπλήρωσε το Ε3. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνου που θα βεβαιώσει την ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία. Διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο "ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ" (επιλογή 1), σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός από αυτή του λογιστή. Εάν είσθε λογιστής μισθωτός της επιχείρησης που αφορά το έντυπο, διαγραμμίστε το τετραγωνίδιο "ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ" (επιλογή 2). Τέλος, εάν είσθε λογιστής - ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση, εκτός της παροχής μισθωτής εργασίας, διαγραμμίστε το τελευταίο τετραγωνίδιο "ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ" (επιλογή 3).

: Οι κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία του προσώπου που συμπλήρωσε το έντυπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν είναι ο επιχειρηματίας (Κωδικός 750, επιλογή 1). Στην περίπτωση που το συμπλήρωσε ο επιχειρηματίας, εφόσον τα στοιχεία τους έχουν συμπληρωθεί ήδη σε προηγούμενο πίνακα (Πίνακας Α'), μπορούν να παραλειφθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α', Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΄Η ΜΙΚΤΕΣ

Στον πίνακα αυτό προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.2238/1994, όσο και αυτών που τα καθαρά τους κέρδη προσδιορίζονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού, δηλαδή αυτών που υπάγονται στο νέο σύστημα προσδιορισμού των κερδών, καθώς επίσης και γενικά των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που υπάγονται στα άρθρα 33 και 51 του Ν.2238/1994 με την εφαρμογή του πίνακα αυτού, ανά κατηγορία επιχειρήσεων, διενεργείται ως ακολούθως:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ
Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του Κωδικού 345 μεταφέρεται στον Κωδικό 583 του Υποπίνακα ι'.

Σε περίπτωση που οι γραμμές του Υποπίνακα ζ' δεν επαρκούν για να αναφέρετε όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συμπληρώσετε τις έξι (6) πρώτες γραμμές του πίνακα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας σε κατάσταση που θα φέρει την ίδια γραμμογράφηση με τον υποπίνακα αυτό (μπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στην έβδομη (7η) σειρά (Κωδικοί 834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση πάντως τα γενικά σύνολα θα γραφούν στους Κωδικούς 343, 344 και 345, αντίστοιχα.

Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.": Γράψτε τον κωδικό αριθμό του ΜΣΚΚ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους. Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας ή συναφή ή συγγενή μ' αυτή δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ, συμπληρώστε την όγδοη (8η) γραμμή του υποπίνακα (Κωδικοί 339, 340 και 341).

II. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, στο ποσό του Κωδικού 520 του Υποπίνακα β' προστίθεται το άθροισμα των Κωδικών 251 και 252 του Υποπίνακα α' και από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται το ποσό του Κωδικού 521 του Υποπίνακα β'. Το κόστος πωληθέντων ή παραχθέντων που προκύπτει με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στον Κωδικό 552 του Υποπίνακα η'. Τα ποσά των Κωδικών 540 του Υποπίνακα γ' και 544 του Υποπίνακα ε' μεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 548 και 556 του Πίνακα Η'.

Στον Κωδικό 564 του Υποπίνακα η' αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και έχουν μεταφερθεί στους Κωδικούς 522 έως και 544 του Υποπίνακα ε', οι οποίες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.2238/1994. Το ποσό του Κωδικού 568 του Υποπίνακα η' μεταφέρεται στον Κωδικό 578 του Υποπίνακα ι'.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που τα λογιστικά κέρδη του Κωδικού 578 είναι μεγαλύτερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% από τα εξωλογιστικά κέρδη που έχουν γραφεί στον Κωδικό 583, τα λογιστικά κέρδη του Κωδικού 578 θα ξαναγραφούν στον Κωδικό 582, αλλά περιορισμένα στο ύψος των εξωλογιστικών κερδών, προσαυξημένων κατά ποσοστό 50%.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των Κωδικών 256 έως και 270 του Υποπίνακα β', για τους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση απογραφής στις 31.12.1999, στην τελευταία σελίδα του εντύπου και στο χώρο με τις σημειώσεις φορολογούμενου θα αναγραφούν τα ποσά των αγορών των εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπονται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφονται) ανά είδος της χρήσης 1999, οι δε κωδικοί αυτοί του Υποπίνακα β' θα συμπληρωθούν με το ποσοστό 10% των αγορών αυτών της χρήσης 1999.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ποσά ανά είδος εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπεται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφεται), π.χ. για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών χρήσης 1999 6.000.000 δρχ. και αγορές π.χ. ανταλλακτικών παγίων χρήσης 1999 (που δεν προβλέπεται η απογραφή τους) 500.000 δρχ., στον Υποπίνακα β' των απογραφών θα συμπληρωθεί ο Κωδικός 261 με το ποσό των 600.000 δρχ. (6.000.000 x 10%). Κατά συνέπεια, αναγράφεται γενικά το είδος του εμπορεύσιμου στοιχείου (εμπορεύματα γενικά - πρώτες και βοηθητικές ύλες γενικά κ.λπ.) και όχι η επιμέρους διάκριση αυτών, π.χ. διάκριση των εμπορευμάτων στα είδη αυτών.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ
I. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών, τα ποσά των Κωδικών 547 του Υποπίνακα στ' και 545 του Υποπίνακα ε' μεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 549 και 557 του Υποπίνακα η' και το τελικό ποσό του Κωδικού 569 του Υποπίνακα η' μεταφέρεται στον Κωδικό 579 του Υποπίνακα ι'.

Σημειώνεται ότι για τη συμπλήρωση του Κωδικού 565 του Υποπίνακα η' ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τη συμπλήρωση του Κωδικού 564, ενώ ο Κωδικός 553 συμπληρώνεται μόνο από αυτούς που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

II. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του Κωδικού 345 μεταφέρεται στον Κωδικό 584 του Υποπίνακα ι'.

Σχετικά με την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων, διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

 • Το κόστος των υλικών αναγράφεται στον Κωδικό 535 του Υποπίνακα ε'.

 • Επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 20.000.000 δρχ. δεν συμπληρώνουν τον Υποπίνακα ζ' και τον Κωδικό 584 του Υποπίνακα ι'.

 • Προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, για το λογιστικό προσδιορισμό των κερδών μεταφέρονται από τις οικείες λογιστικές καταστάσεις στους αντίστοιχους κωδικούς του Υποπίνακα στ' του Πίνακα ΣΤ' γενικά τα έσοδα τα οποία λαμβάνονται υπόψη και με τη μέθοδο του εξωλογιστικού προσδιορισμού των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.2238/1994. Βασικά δηλαδή, δεν μεταφέρονται τα έξοδα κεφαλαίου, καθώς και από τα λοιπά έσοδα αυτά που αποτελούν εισόδημα άλλων πηγών, εκτός από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας), καθώς επίσης και τα έκτακτα αποτελέσματα.

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 20.000.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ
Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών για κάθε κλάδο χωριστά, χρησιμοποιείται επίσης ο Υποπίνακας ζ' και το ποσό των καθαρών κερδών του κλάδου της εμπορίας ή παραγωγής μεταφέρεται στον Κωδικό 583 του Υποπίνακα ι', ενώ του κλάδου της παροχής υπηρεσιών στον Κωδικό 584 του ίδιου υποπίνακα.

ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών του κλάδου εμπορίας ή παραγωγής ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Α' ΙΙ.

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών του κλάδου της παροχής υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Β' Ι.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας διευκρινίζεται ότι όταν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ προαιρετικά, με έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από το ποσοστό 70% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, συμπληρώνεται ο Πίνακας ΣΤ'. Οταν το ποσοστό συμμετοχής των εσόδων του κλάδου της παροχής υπηρεσιών είναι μικρότερο από το ποσοστό 70% των συνολικών εσόδων, δεν συμπληρώνεται ο Πίνακας ΣΤ'

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000.000 ΔΡΧ. ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΄Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ
Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Γ' Ι.

ΙΙ. Μικτός τρόπος προσδιορισμού καθαρών κερδών

Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών εξωλογιστικά του κλάδου της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών εφαρμόζεται επίσης η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Α' Ι.

Για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών λογιστικά του κλάδου της παροχής υπηρεσιών εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω στην περίπτωση Β' ΙΙ.
Τέλος, προκειμένου για επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ προαιρετικά, εφαρμόζονται όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση Γ' για τα βιβλία αυτά.

Στις μικτές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών πάνω από 20.000.000 δρχ., που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, σε περίπτωση αρνητικού συνολικού αποτελέσματος και στις δύο μεθόδους υπολογισμού του αποτελέσματος (λογιστικά - μικτά), μεγαλύτερο θεωρείται το μικρότερο αρνητικό αποτέλεσμα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Οσον αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, για τη συμπλήρωση του Πίνακα ΣΤ' ως μικτές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν οπωσδήποτε κλάδο παροχής υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εμπορίας και παραγωγής. Κατά συνέπεια, επιχείρηση μόνο με κλάδο εμπορίας και παραγωγής δεν θεωρείται μικτή.

 • Η σύγκριση λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών, σε περίπτωση μικτών επιχειρήσεων γίνεται συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης και όχι ανά κλάδο. Προς τούτο, θα πρέπει στον κωδικό της τελευταίας στήλης 588 να μεταφερθεί το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των Κωδικών 581 και 586, π.χ.:

  Υπόδειγμα 1ο

  578: 8.000.000

  579: 2.000.000

  581: 10.000.000

  583: 7.000.000

  584: 4.000.000

  586: 11.000.000

   

   

  588: 11.000.000

   

   

  346: 11.000.000

  Κατ' εξαίρεση, λόγω της ρύθμισης με την οποία περιορίζονται μέχρι και το οικονομικό έτος 2003 τα λογιστικά κέρδη των κλάδων εμπορίας ή παραγωγής στο ύψος των εξωλογιστικών πλέον του 50% αυτών, θα έχουμε π.χ.:

  Υπόδειγμα 2ο

  578: 10.000.000

  579: 3.000.000

  581: 10.500.000

  582: 7.500.000

   

   

  583: 5.000.000

  584: 3.000.000

  586: 8.000.000

   

   

  588: 10.500.000

   

   

  346: 10.500.000

  ή

  578: 10.000.000

  579: 4.000.000

  581: 11.500.000

  582: 7.500.000

   

   

  583: 5.000.000

  584: 15.000.000

  586: 20.000.000

   

   

  588: 20.000.000

   

   

  346: 20.000.000

 • Ειδικά για μικτές επιχειρήσεις με κλάδο εμπορίας καυσίμων και κλάδο παροχής υπηρεσιών (πλυντήριο αυτοκινήτων) οι κοινές δαπάνες της επιχείρησης επιμερίζονται με βάση τη σχέση των εξωλογιστικών κερδών κάθε κλάδου προς τα συνολικά εξωλογιστικά κέρδη της επιχείρησης, εκτός αν ο υπόχρεος αποδείξει μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων δαπανών για κάποιο κλάδο.

Ε.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ι. Εξωλογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας ζ' και το συνολικό ποσό των καθαρών κερδών του Κωδικού 345, αν ασκείται μόνο ελευθέριο επάγγελμα, μεταφέρεται στον Κωδικό 585 του Υποπίνακα ι'.

ΙΙ. Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών το ποσό του Κωδικού 283 του Υποπίνακα δ' (εκτός του Κωδικού 275) μεταφέρεται στον Κωδικό 550 του Υποπίνακα η', ενώ το ποσό του Κωδικού 546 του Υποπίνακα ε' μεταφέρεται στον Κωδικό 558 του Υποπίνακα η'. Ο Κωδικός 554 συμπληρώνεται μόνο από αυτούς που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, ενώ το κόστος των υλικών αναγράφεται στον Κωδικό 536 του Υποπίνακα ε'. Το τελικό ποσό του Κωδικού 570 του Υποπίνακα η' μεταφέρεται στον Κωδικό 580 του Υποπίνακα ι'.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 40.000.000 δρχ. που τηρούν βιβλία Β' ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, δεν συμπληρώνεται ο Υποπίνακας ζ'.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ προαιρετικά, για τη συμπλήρωση του Πίνακα ΣΤ', αν συντρέχει περίπτωση, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρθηκαν για τα βιβλία αυτά στην παραπάνω περίπτωση Β'.

ΙΙΙ. Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες

Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των ελεύθερων επαγγελματιών με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιείται ο Υποπίνακας θ'.

Για τη συμπλήρωση των κωδικών του υποπίνακα αυτού διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Ενδειξη "επάγγελμα": Στην ένδειξη αυτή πρέπει να γράψετε έναν από τους παρακάτω επαγγελματίες: ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, ψυχολόγος, φυσιοθεραπευτής, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, λογιστής ή φοροτέχνης, αναλυτής - προγραμματιστής.

 • Στους Κωδικούς 573-576, εφόσον χρησιμοποιείτε ως επαγγελματική εγκατάσταση τμήμα της κατοικίας σας, αναγράφετε το 1/2 των δαπανών της κατοικίας σας για ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνία και ύδρευση, ανεξάρτητα από το ποσό των δαπανών αυτών που έχουν γραφεί ως δαπάνες στο τηρούμενο βιβλίο. Στον Κωδικό 573 στην περίπτωση αυτή, γράφεται το τεκμαρτό μίσθωμα που αντιστοιχεί σε 40 τ.μ., προκειμένου για ιατρό και ψυχολόγο και σε 20 τ.μ., προκειμένου για τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ στην περίπτωση που εκμισθώνεται η κατοικία το τμήμα του ενοικίου που αντιστοιχεί στα τ.μ. αυτά.

 • Στον Κωδικό 515 γράψτε τον κωδικό αριθμό του επαγγέλματός σας, ως εξής: ιατρός 1, οδοντίατρος 2, κτηνίατρος 3, ψυχολόγος 4, φυσιοθεραπευτής 5, οικονομολόγος 6, σύμβουλος επιχειρήσεων 7, λογιστής ή φοροτέχνης 8, αναλυτής - προγραμματιστής 9.

 • Στον Κωδικό 517 γράψτε το ποσοστό 40%, αν είσαστε ιατρός χειρούργος και ασκείτε χειρουργική ειδικότητα σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα ή μαιευτήρας ή το ποσοστό 15%, αν είσαστε ιατρός με άλλη κλινική ειδικότητα ή εκτελείτε ορθοδοντικές εργασίες.

 • Στον Κωδικό 518 γράψτε το γινόμενο των επαγγελματικών δαπανών (Κωδικός 577) επί τον συντελεστή απόδοσης (Κωδικός 516), προσαυξημένο κατά ποσοστό 40% ή 15% αυτού του γινόμενου. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον Κωδικό 587 του Υποπίνακα ι'.

 • Σε περίπτωση που ελεύθερος επαγγελματίας αποκτά εισοδήματα και από μισθωτές υπηρεσίες (Κωδικός 572), στον Κωδικό 587 μεταφέρεται το 50% του ποσού του Κωδικού 518, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό, προσαυξημένο με το ποσό του Κωδικού 572, θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ποσό του Κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση, στον Κωδικό 587 μεταφέρεται το υπόλοιπο της αφαίρεσης "ποσό Κωδικού 518 μείον ποσό Κωδικού 572". Π.χ.:

  Υπόδειγμα 3ο

   

  572: 5.000.000

   

  572: 2.000.000

   

   

  518: 6.000.000

   

  518: 6.000.000

   

  580: 7.000.000

  581: 7.000.000

  ή 580: 7.000.000

  581: 7.000.000

   

  585: 5.500.000

  586: 5.500.000

    585: 5.500.000

  586: 5.500.000

   

  587: 3.000.000

  589: 3.000.000

    587: 4.000.000

  589: 4.000.000

   

   

  588: 7.000.000

   

  588: 7.000.000

   

   

  346: 7.000.000

   

  346: 7.000.000

   

  Ειδικά, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη και αναλυτή - προγραμματιστή, εφόσον δεν διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση και αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στον Κωδικό 587 γράφεται το ποσό "0" (μηδέν), αν το άθροισμα του Κωδικού 572 και του μεγαλύτερου εισοδήματος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος (Κωδικοί 580 και 585) υπερβαίνει το ποσό του Κωδικού 518. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

 • Υπολογισμός των συνολικών καθαρών κερδών εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

  Ο υπολογισμός αυτός γίνεται στον Υποπίνακα ι', όπου έχουν μεταφερθεί από υπολογισμούς των υπόλοιπων υποπινάκων τα λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και το εισόδημα με βάση τις επαγγελματικές δαπάνες των ελεύθερων επαγγελματιών.

  Σημειώνεται ότι, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του περιορισμού των λογιστικών κερδών, στον Κωδικό 581 μεταφέρεται το ποσό του Κωδικού 582 ή, προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων, το άθροισμα των Κωδικών 582 και 579.

 • Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

  • Προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων, το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.2601/1998 αναγράφεται και αυτό στον Κωδικό 318 αθροιστικά με το αφορολόγητο αποθεματικό του Ν.1828/1989, με διάκριση των ποσών αυτών στις "Σημειώσεις φορολογουμένου" στην τέταρτη σελίδα του εντύπου αυτού.

  • Το ίδιο εφαρμόζεται και για τον Κωδικό 336, όπου αναγράφεται αθροιστικά το ποσό της δαπάνης αγοράς φ.τ.μ. και η έκπτωση του ποσοστού 50% των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων που υπάγονται στην παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999.

  • Προκειμένου για τους Κωδικούς 336 (δαπάνες αγοράς φ.τ.μ.), 592 (τέλος παιγνίων) και 330 (δαπάνη αγοράς συστημάτων φυσικού αερίου) του Υποπίνακα ια', εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στις δαπάνες του Υποπίνακα ε' του Πίνακα ΣΤ', θα προστεθούν ως δαπάνες μη εκπιπτόμενες στον Υποπίνακα η', προκειμένου η σύγκριση των λογιστικών και εξωλογιστικών κερδών στον Υποπίνακα ι' να γίνει χωρίς τους παράγοντες αυτούς. Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από τις ατομικές επιχειρήσεις ή τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, κατά τα οριζόμενα ποσά από τις οικείες διατάξεις των νόμων που ορίζουν τα εκπιπτόμενα αυτά ποσά, με την αναγραφή τους στους κωδικούς που προαναφέρονται. Σημειώνεται ότι, αντίθετα, τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών του Κωδικού 336 δεν προστίθενται ως λογιστική διαφορά.

  • Για τον Κωδικό 840 του υποπίνακα αυτού σημειώνεται ότι, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ οι οποίες προσδιορίζουν τα κέρδη τους με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, το υπερτίμημα από πώληση παγίου (καθώς και τα υπόλοιπα έσοδα του άρθρου 32 του Ν.2238/1994) αναγράφεται στον κωδικό αυτό και προστίθεται στα μεγαλύτερα κέρδη (λογιστικά - εξωλογιστικά). Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα της πώλησης δεν πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στους υποπίνακες των εσόδων, τυχόν δε αποσβέσεις της χρήσης 2000 που συμπεριλήφθηκαν στον Υποπίνακα ε' των δαπανών θα προστεθούν ως λογιστική διαφορά στον Υποπίνακα η'.

  Ο υπολογισμός αυτός γίνεται στον Υποπίνακα ια'.
  Τα ποσά των κωδικών του υποπίνακα αυτού προσθέτονται ή αφαιρούνται, κατά περίπτωση, από το ποσό του Κωδικού 588.
   
  Περαιτέρω, για τους κωδικούς του υποπίνακα αυτού διευκρινίζονται και τα εξής:

  Προκειμένου για τυχόν υπερτίμημα από πώληση αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την επιλογή να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις ή όχι, το ποσό του δεν συμπεριλαμβάνεται ως έσοδο στους υποπίνακες των εσόδων γ', στ' και δ' του Πίνακα ΣΤ', ενώ οι τυχόν αποσβέσεις του, της χρήσης 2000, που έχουν βαρύνει τις δαπάνες της χρήσης αυτής κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών θα προστεθούν ως δαπάνες μη εκπιπτόμενες στον Υποπίνακα η'.

  Περαιτέρω, προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση επιλογής της φορολόγησής τους με τις γενικές διατάξεις, το υπερτίμημα αυτό αναγράφεται στους οικείους Κωδικούς 407-408 του Πίνακα Γ' της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπο Ε1) και όχι στον Κωδικό 840 του Υποπίνακα ια' του Πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3.

  Στην τελευταία σελίδα του Εντύπου Ε3, στο χώρο "Σημειώσεις φορολογουμένου", θα αναγραφεί ο τρόπος υπολογισμού του υπερτιμήματος από πάγια στοιχεία γενικά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Στις περιπτώσεις που για μία δραστηριότητα της επιχείρησης τηρείται βιβλίο αγορών (π.χ. πρατήριο υγρών καυσίμων) που δεν υπάγεται στο άρθρο 32 του Ν.2238/1994 και για κάποια άλλη βιβλίο εσόδων - εξόδων (π.χ. εμπορία αξεσουάρ αυτοκινήτων) που υπάγεται στο άρθρο 33 του Ν.2238/1994, τότε στους οικείους κωδικούς των Υποπινάκων α', β', γ', ε' και στ' θα αναγραφούν τα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης και για τους δύο κλάδους αυτούς, στον Υποπίνακα η' όμως θα μεταφερθούν μόνο τα μεγέθη που αφορούν τον κλάδο που υπάγεται στο άρθρο 33 του Ν.2238/1994. Για τούτο, θα επισυνάπτεται στο Εντυπο Ε3 χειρόγραφη κατάσταση από την οποία θα προκύπτει ο επιμερισμός αυτός.

 • Προκειμένου για επιτηδευματίες που, εκτός από την άσκηση δραστηριότητας για την οποία απαιτείται η συμπλήρωση του Πίνακα ΣΤ', ασκούν και την εκμετάλλευση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (φορτηγό ή επιβατικό), για το οποίο, προκειμένου να υπολογισθούν τα συνολικά καθαρά κέρδη του, απαιτείται και η συμπλήρωση του Πίνακα ΙΓ'. Στη συνέχεια, στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Εντυπα Ε1 ή Ε5) θα μεταφερθεί το άθροισμα των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τον Πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3 και των τεκμαρτών κερδών που προσδιορίζονται στον Πίνακα ΙΓ' του ίδιου εντύπου. Αν δεν υπάρχει άλλη δραστηριότητα εκτός από την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου, θα μεταφερθούν τα ποσά καθαρού εισοδήματος του Πίνακα ΙΓ' του εντύπου αυτού στους οικείους κωδικούς των δηλώσεων.

 • Προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή μικτές επιχειρήσεις, καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του Ν.2238/1994 και προσδιορίζουν λογιστικά και εξωλογιστικά κέρδη ή με τη μέθοδο των επαγγελματικών δαπανών, στον Πίνακα ΣΤ' του Εντύπου Ε3 τα έκτακτα αποτελέσματα θα γραφούν στον Κωδικό 840 του Υποπίνακα ια', προκειμένου να προστεθούν (τα θετικά) ή να αφαιρεθούν (τα αρνητικά) από τα μεγαλύτερα κέρδη που προσδιορίστηκαν στον προηγούμενο Υποπίνακα ι'. Στην περίπτωση τέτοιων αρνητικών αποτελεσμάτων μνεία του αρνητικού προσήμου τους θα γίνει στην τελευταία σελίδα του εντύπου στο χώρο με τις "Σημειώσεις του φορολογουμένου". Κατά τον λογιστικό υπολογισμό του αποτελέσματος των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, αρνητικό αποτέλεσμα δεν αναγνωρίζεται (μηδενίζεται) μόνο σε επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών (ή προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων για τον κλάδο της εμπορίας ή παραγωγής αγαθών αυτών), εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ. Στην περίπτωση αυτή στους οικείους κωδικούς αναγράφεται το μηδέν.

  Σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά το λογιστικό προσδιορισμό αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.

 • Επίσης, κατά το λογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος των ελεύθερων επαγγελματιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, αναγνωρίζεται αρνητικό αποτέλεσμα.

 • Τα τελικά φορολογητέα καθαρά κέρδη τα οποία γράφονται στον Κωδικό 346 του Υποπίνακα ια' (τα οποία είναι και τα μεγαλύτερα μεταξύ των λογιστικών και εξωλογιστικών) μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Εντυπο Ε1) ή των υπόχρεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (Εντυπο Ε5).
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ': ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ
 • Υποπίνακας α' - Ισολογισμού

  Κωδικοί : Οι μονοί κωδικοί συμπληρώνονται με τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί με τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάμηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαμβάνεται όλο το υπερδωδεκάμηνο διάστημα και στη στήλη "Εναρξης" αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισμού έναρξης.

  Σε περίπτωση που υποβάλατε Εντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωμένη τη στήλη "Λήξης", δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη "Εναρξης", αφού τα στοιχεία της είναι ήδη γνωστά.

  Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που περιλαμβάνεται στο Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) που ισχύει σήμερα.Υποπίνακας β' - Εσοδα

 • Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα, μεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

 • Υποπίνακας γ' - Κόστη
  Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θα αναγραφούν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους Κωδικούς 404 και 408 του Υποπίνακα γ' του Πίνακα Η' (κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων).

 • Υποπίνακας δ' - Δαπάνες

Κωδικός : Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα Η'. Η διαφορά του ποσού του κωδικού αυτού από το άθροισμα των κωδικών του Υποπίνακα β' του Πίνακα Η' θα πρέπει να δίνουν τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών.
Κωδικός : Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας και δεν περιλαμβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ' του Πίνακα Η'.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η': ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ

 • Υποπίνακας α' - Πωλήσεις: Στους κωδικούς του πίνακα αυτού αναγράφονται κατ' είδος οι πωλήσεις της επιχείρησης. Οι κωδικοί που αναφέρονται οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως και εκείνοι που αναφέρονται σε πωλήσεις παγίων, δεν αθροίζονται στο σύνολο πωλήσεων, όπως αυτό αναγράφεται στους Κωδικούς 488, 863, 864, 865 και 866.

 • Υποπίνακας β' - Εσοδα από παροχή υπηρεσιών: Ο πίνακας συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή από τις μικτές επιχειρήσεις για τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. Το λεκτικό των Κωδικών 457, 876 και 877 συμπληρώνεται κατά περίπτωση.

 • Υποπίνακας γ' - Κόστος προϊόντων - εμπορευμάτων (κλειόμενη χρήση): Γράψτε τα αντίστοιχα κόστη, όπως προσδιορίστηκαν κατά την κατάστρωση των αποτελεσμάτων της χρήσης.

 • Υποπίνακας δ' - Αγορές: Γράψτε τις αγορές της χρήσης από το εσωτερικό, από τρίτες χώρες και τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατ' είδος, στην αντίστοιχη γραμμή και στήλη.

  Στους Κωδικούς 878-880 γράψτε τις αγορές παγίων κατ' είδος. Τα ποσά των κωδικών αυτών δεν αθροίζονται στα σύνολα αγορών (Κωδικοί 421-423).

 • Υποπίνακας ε' - Απογραφή εμπορεύσιμων στοιχείων, πρώτων και βοηθητικών υλών: Γράψτε την απογραφή αποθεμάτων έναρξης και λήξης της κλειόμενης χρήσης κατ' είδος, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.

  Σε περίπτωση που υποβάλατε Εντυπο Ε3 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος με συμπληρωματική τη στήλη "Λήξης", δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε τη στήλη "Εναρξης", αφού τα ποσά είναι ήδη γνωστά.

 • Υποπίνακας στ' - Δαπάνες (συνολικά): Συμπληρώστε τους κωδικούς με τις αντίστοιχες δαπάνες κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, όπως εμφανίζονται σε κάθε κωδικό.

  Στον Κωδικό 460, εφόσον το πρόσημο του αθροίσματος είναι θετικό (+), δεν χρειάζεται το πρόσημο αυτό να αναγραφεί.

  Σημειώνεται ότι τυχόν δαπάνες παραγωγής που γράφτηκαν στον Κωδικό 428, θα συμπεριληφθούν και στις δαπάνες του υποπίνακα αυτού.

 • Υποπίνακας ζ' - Αποτελέσματα και δείκτες

  Στον Κωδικό 463 γράψτε το μικτό αποτέλεσμα από παροχή υπηρεσιών (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδικών 453 + 874 + 875 + 455 + 457 + 876 + 877 μείον 461).

  Στον Κωδικό 496 γράψτε το μικτό αποτέλεσμα από πωλήσεις (θα πρέπει να είναι το αλγεβρικό άθροισμα των Κωδικών 488 + 863 + 864 + 865 + 866 μείον 434).
  Στους Κωδικούς 473, 479, 481 και 485 μεταφέρονται τα αντίστοιχα ποσά από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης.

  Στον Κωδικό 500 αναγράφεται ο συντελεστής μικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί του κόστους πωληθέντων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων) : κόστος πωληθέντων x 100].

  Στον Κωδικό 504 αναγράφεται ο συντελεστής μικτού κέρδους, εκπεφρασμένος σε ποσοστιαίες μονάδες επί της αξίας των πωλήσεων [(πωλήσεις - κόστος πωληθέντων) : πωλήσεις x 100].

  Στον Κωδικό 884 αναγράφεται ο συντελεστής παροχής υπηρεσιών επί εσόδων από παροχή υπηρεσιών [(έσοδα ΠΥ - δαπάνες ΠΥ) : έσοδα ΠΥ x 100].

 • Υποπίνακας η' - Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.

  Στήλη "Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ." (Μοναδικοί Συντελεστές ΚαθαρούΚέρδους): Γράψτε τον κωδικό αριθμό του ΜΣΚΚ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους επί πωλήσεων (1057481/16701/Γ0012/ΠΟΛ.1122/19.5.1994). Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για συναφή ή συγγενή μ' αυτή δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ, μην συμπληρώσετε τη σχετική γραμμή, αλλά συμπληρώστε μόνο το έσοδο που αντιστοιχεί σ' αυτή στον Κωδικό 886.

  Στήλη "Εσοδα κατά Μ.Σ.Κ.Κ.": Συμπληρώστε τα έσοδα που αντιστοιχούν στην κάθε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Αρθρα 34, 35 και 36 του Ν.2238/1994)

Κωδικοί 601, 603 και 605: Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκτέλεση τεχνικών έργων κατά συντελεστή καθαρού κέρδους.

Σημειώνεται όμως ότι, αν για κάποια τεχνικά έργα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών), θα προστεθούν και τα τυχόν ακαθάριστα έσοδα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Κωδικοί : Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση των τεχνικών έργων, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του αντίστοιχου συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον Πίνακα Θ', θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική κατάσταση των τεχνικών έργων, τα έσοδα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:

 • Στήλη "Τοποθεσία Τεχνικού Εργου": Γράψτε σχετικές διευθύνσεις ή τοποθεσίες τεχνικού έργου, δηλαδή εάν πρόκειται για δημόσιο, ιδιωτικό κ.λπ.

 • Στήλη "Ακαθάριστα Εσοδα": Γράψτε τα σχετικά έσοδα από το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των Κωδικών 601, 603 και 605.

 • Στήλες "Αξία Υλικών" (εργολάβου - εργοδότη): Γράψτε την αξία των υλικών που διαθέσατε εσείς ή ο εργοδότης, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου.

 • Στήλη "Συντελεστής Καθαρού Κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Ο συντελεστής εξαρτάται από το είδος του τεχνικού έργου και από το εάν τα υλικά ανήκουν στον εργολάβο ή στον εργοδότη (άρθρο 34 του Ν.2238/1994).

 • Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την εκτέλεση του συγκεκριμένου τεχνικού έργου, όπως αυτά προκύπτουν με την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτό το έργο. Πρόκειται για ανάλυση των ποσών των Κωδικών 602, 604 και 606.Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει αναλυτικά να έχει τα εξής στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ' ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρα 34, 35 και 36 ν.2238/1994)
Α/Α Τοποθεσία τεχνικού έργου Είδος έργου (δημόσιο,
ιδιωτικό κ.λπ.)
Ακαθάριστα έσοδα από
πιστοποιήσεις Δημοσίων
τεχνικών έργων ή αξία
εκτελεσθέντος ιδιωτικού έργου
Αξία υλικών Συντελεστής καθαρού κέρδους Καθαρά (τεκμαρτά)
κέρδη
Εργολάβου Εργοδότη

1

 

 

601

 

 

 

602

2

 

 

603

 

 

 

604

3

 

 

605

 

 

 

606

 

ΣΥΝΟΛΟ

607

 

 

 

608

ημειώνεται ότι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού (ατομικές επιχειρήσεις ή υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994) που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και τα δηλούμενα κέρδη τους είναι μεγαλύτερα από τα τεκμαρτά τους, θα πρέπει στο χώρο "Σημειώσεις φορολογουμένου" να προσδιορίσουν αριθμητικώς αναλυτικά τα τελικά φορολογητέα κέρδη τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός : Γράψτε τη συνολική αξία των εργολαβικών ή των συμβολαίων αγοράς οικοπέδων της χρήσης.

Κωδικός : Γράψτε τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων και λοιπών κτισμάτων που ανεγείρατε.

Κωδικός : Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από την πώληση διαμερισμάτων κ.λπ., όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του συντελεστή καθαρού κέρδους (15%) επί των ακαθάριστων εσόδων που προήλθαν από αυτά.

Σε περίπτωση που συμπληρώσετε τον Πίνακα Ι', θα πρέπει να συνυποβάλλετε αναλυτική κατάσταση των ακινήτων, τα έσοδα από την πώληση των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτό και στην οποία θα περιλάβετε τις εξής στήλες:

 • Στήλη "Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου": Γράψτε τον αύξοντα αριθμό του εργολαβικού ή του συμβολαίου αγοράς οικοπέδου και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου που τα συνέταξε, τα οποία αφορούν κάθε ακίνητο από αυτά που ανεγείρατε και πουλήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε.

 • Στήλη "Τοποθεσία οικοδομής ή έργου": Γράψτε την τοποθεσία που βρίσκεται η συγκεκριμένη οικοδομή.

 • Στήλη "Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου": Γράψτε την αξία του συγκεκριμένου εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού του Κωδικού 620.

 • Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κτλ.": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την πώληση διαμερίσματος κ.λπ. που ανεγείρατε, με βάση το συγκεκριμένο εργολαβικό ή επί του συγκεκριμένου οικοπέδου που αγοράσατε. Πρόκειται για ανάλυση του ποσού του Κωδικού 621.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση κάθε διαμερίσματος κ.λπ. δεν μπορεί να είναι κατώτερα από την αξία στην οποία επιβλήθηκε φόρος μεταβίβασης ακινήτων, αλλά ούτε και από τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν με τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής, σε όσες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994.

 • Στήλη "Συντελεστής καθαρού κέρδους": Γράψτε το συντελεστή καθαρού κέρδους που προβλέπεται για τις πωλήσεις ανεγειρόμενων οικοδομών (15%).

 • Στήλη "Καθαρά (Τεκμαρτά) Κέρδη": Γράψτε τα καθαρά κέρδη από την πώληση του συγκεκριμένου καθαρού κέρδους επί των ακαθάριστων εσόδων από αυτή την πώληση. Πρόκειται για την ανάλυση του ποσού του Κωδικού 622.

Γενικώς, η συνημμένη κατάσταση θα πρέπει να έχει αναλυτικά τα εξής στοιχεία:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι' ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α/Α εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς ακινήτου και ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου Τοποθεσία οικοδομής ή έργου Αξία εργολαβικού ή συμβολαίου αγοράς οικοπέδου Ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις διαμερισμάτων κ.λπ. (άρθρα 34, 35 και 36 ν.2238/1994) Συντελεστής
καθαρού κέρδους
Καθαρά (τεκμαρτά)
Κέρδη

 

 

611

612

 

613

 

 

614

615

 

616

 

 

617

618

 

619

ΣΥΝΟΛΟ

620

621

 

622

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ': ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο από τους εκμεταλλευτές επιβατικών, φορτηγών και λεωφορείων δημόσιας χρήσης που δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.

Κωδικοί : Γράψτε το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία σας, κατ' είδος οχήματος.

Οσοι έχουν υποχρέωση να συμπληρώσουν τον Πίνακα ΙΓ', θα πρέπει να συμπεριλάβουν κατάσταση όλων των οχημάτων που εκμεταλλεύονται και στην οποία θα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

 • Στήλη "Είδος οχήματος": Γράψτε εάν πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ., για λεωφορείο Δ.Χ. ή για φορτηγό Δ.Χ.

 • Στήλη "Μεικτό φορτίο για φορτηγά": Γράψτε το μικτό βάρος σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

 • Στήλη "Θέσεις Ε.Δ.Χ. - Λεωφ. Δ.Χ.": Γράψτε τον αριθμό των θέσεων των επιβατών του συγκεκριμένου επιβατικού Δ.Χ. ή λεωφορείου Δ.Χ.

 • Στήλη "Ωφέλιμο φορτίο φορτηγών Δ.Χ.": Γράψτε το ωφέλιμο φορτίο σε κιλά του συγκεκριμένου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

 • Στήλη "Είδος Καυσίμου Β/Κ - Π/Κ - Υ/Γ": Γράψτε την ένδειξη Β/Κ, Π/Κ ή Υ/Γ, ανάλογα αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι βενζινοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή υγραεριοκίνητο.

 • Στήλη "Οδηγός": Σημειώστε αν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο οδηγείται από εσάς ή τρίτο πρόσωπο.

 • Στήλη "Ποσοστό συνιδιοκτησίας %": Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας σας στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

 • Στήλη "Ακαθάριστα έσοδα": Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα που αποκτήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε από την εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

 • Στήλη "Εξοδα": Γράψτε τα έξοδα που πραγματοποιήσατε κατά τη διαχειριστική περίοδο που έληξε, λόγω της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου.

 • Κωδικοί : Συμπληρώνονται από τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και επιβατικών αυτοκινήτων λεωφορείων με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος) και προκειμένου για λεωφορεία μη ενταγμένα σε ΚΤΕΛ, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεών τους.

Σημειώνεται ότι, επειδή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 δεν υπάρχουν σχετικές απαλλακτικές διατάξεις, τα λεωφορεία που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ υπάγονται στον προσδιορισμό των καθαρών κερδών τους με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, χωρίς βέβαια την προσαύξηση κατά ποσοστό 50% που έχουν τα λοιπά λεωφορεία.

Κωδικός 894: Συμπληρώνεται από τους εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. με τα ποσά καθαρού εισοδήματος που ορίζονται, επίσης, στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 ανάλογα με τους τόνους ωφέλιμου φορτίου και τον τρόπο εκμετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος).

Τα ποσά των Κωδικών 890, 894 και 897 μεταφέρονται στις οικείες ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Εντυπα Ε1 ή Ε5) και αυτά λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου. Αν, εκτός από την εκμετάλλευση αυτή, υπάρχουν και άλλες εκμεταλλεύσεις, τα καθαρά κέρδη των οποίων υπολογίζονται στις λοιπές σελίδες του εντύπου αυτού, το άθροισμα των τεκμαρτών κερδών του Πίνακα ΙΓ' και των κερδών από τις λοιπές σελίδες, θα μεταφερθεί στις οικείες ενδείξεις των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Εντυπα Ε1 ή Ε5).

Σημειώνεται ότι οι εκμεταλλευτές αυτοί για την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων τους θα συμπληρώσουν ανάλογα με τα δεδομένα αυτών των εκμεταλλεύσεων (έσοδα, δαπάνες κ.λπ.) και τους οικείους υποπίνακες των εσόδων και δαπανών του Πίνακα ΣΤ' για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, μέχρι και το οικονομικό έτος 2002 τα καθαρά κέρδη που θα λαμβάνονται για την επιβολή του φόρου στους υπόψη επαγγελματίες, θα είναι μόνο τα τεκμαρτά κέρδη της παραγράφου αυτής και όχι τα λογιστικά τους κέρδη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιο από τα αυτοκίνητα που έχετε γράψει στη συνημμένη κατάσταση είναι μισθωμένο, σημειώστε το στον Πίνακα ΙΔ' στην ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένου", καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ': ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ

Κωδικός : Γράψτε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδικός : Γράψτε το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

Κωδικός : Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβάλατε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αναλυτική κατάσταση αυτών των ενοικίων θα πρέπει να αναγραφεί στις υπόλοιπες γραμμές του Πίνακα ΙΔ'. Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλετε ξεχωριστή κατάσταση, γραμμογραφημένη με τον ίδιο τρόπο με τον πίνακα ή χρησιμοποιήστε έναν τέτοιο πίνακα από άλλο έντυπο και συρράψτε τα στο σημείο αυτό.

 • Στήλη "Διεύθυνση εγκατάστασης": Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεών σας (κεντρικού, υποκαταστήματος κ.λπ.).

 • Στήλη "Περίοδος μίσθωσης": Γράψτε το χρονικό διάστημα μέσα στη διαχειριστική περίοδο που αφορά το μίσθωμα που καταβάλατε, π.χ. 1/1-31.12.2000.

 • Στήλη "Ονοματεπώνυμο Εκμισθωτή": Γράψτε το επώνυμο και εφόσον είναι δυνατό και το όνομα του εκμισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης.