Τηλέφωνα ΔΟΥ - ΕΦΟΡΙΑΣ κ.λπ.

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55-57

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ. 17671

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στα παρακάτω νούμερα τηλεφώνου και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

-   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.                        2131613350        dntisdoyfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ                2131613360         d.floriotis@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ      ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ     2131613448         lazaretou@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                        2131613387         eisodima@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α.                                     2131613480          fpa@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ                                 2131613436          esoda@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ             2131613474          parakratoumeni@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ                            2131613489         dikastiko@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ Κ.Β.Σ.                                      2131613397             

-   ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟ                                 2131613380          mitroo@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ                         2131613347

-   ΤΑΜΕΙΟ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ                             2131613423          esoda@1876.syzefxis.gov.gr

-   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                         2131613300    

Δ.Ο.Υ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στα παρακάτω νούμερα τηλεφώνου και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Τηλεφωνικό Κέντρο Υπουργείου : 210- 3375000 και 213-1525000
Tαχ. Δ/νση Υπουργείου: Καρ. Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ)
Κεντρικής Υπηρεσίας και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
(Aρχείο  pdf)

Περιφερειακών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., Τελωνείων κλπ.)
(Aρχείο  pdf)

Εποπτευόμενων Φορέων
(Aρχείο  pdf)
Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
(Aρχείο  pdf)
Κατάλογος τηλεφώνων και διευθύνσεων Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Δ.Ο.Υ. - ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
(Aρχείο  pdf)
Κατάλογος προϊσταμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
(Aρχείο  pdf)

 

Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα
Email: info@gsis.gr


Γραφείο Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

(Αν δεν βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας στις σελίδες Ερωτήσεων - Απαντήσεων, καλέστε στο help desk της Γ.Γ.Π.Σ : 210 4802552)