ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΛΑΚΗΣ | 2013-05-26

1.ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗς ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ.
2.ΣΕ ΠΟΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΦΟΡΟ (ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗς)