Σχετικά με τις άδειες Creative Commons…

    Οι άδειες Creative Commons δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετο «νομικό» μέσο κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού ενός έργου, παραχωρώντας ωστόσο επιπλέον δικαιώματα χρήσης στον τελικό χρήστη από αυτά που ορίζουν οι κλασικοί κανονισμοί του Copyright. Για παράδειγμα, ένα έργο που συνοδεύεται από μία άδεια Creative Commons, μπορεί να αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, τροποποιηθεί από κάποιον τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

    Πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία των Creative Commons αποτελεί το περιεχόμενο επιστολής του τρίτου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Thomas Jefferson προς τον Isaac McPherson τον Αύγουστο του 1813, στην οποία ο Jefferson προσεγγίζοντας την έννοια της ιδιοκτησίας των ιδεών της πνευματικής ιδιοκτησίας αναφέρει:
«Αυτός που λαμβάνει μια ιδέα από εμένα, εμπνέεται χωρίς εγώ να χάνω την ιδέα. Αυτός που ανάβει το κερί του από το δικό μου, φωτίζεται χωρίς να με συσκοτίζει».

    Ο οργανισμός Creative Commons ιδρύθηκε το 2001 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Συστήθηκε για να προωθήσει τη δημοσίευση έργων σε ένα πιο ανοιχτό και ευέλικτο πλαίσιο από αυτό που ορίζουν οι κλασικοί κανονισμοί Copyright. Ένα έργο μπορεί να διατεθεί προς περαιτέρω αξιοποίηση κάτω από μία συγκεκριμένη άδεια (license) Creative Commons. Σε αυτήν ορίζεται ρητά τι επιτρέπεται και κάτω από ποιες προϋποθέσεις σε σχέση με την αξιοποίηση του περιεχομένου του έργου.
    Οι άδειες Creative Commons αφορούν κάθε είδους δημοσίευση κειμένου, μουσικής, φωτογραφιών κ.ά. και δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις μέσω internet. Σήμερα είναι ευρύτατα διαδεδομένες και συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το κίνημα Open Access, καθώς και με τη λειτουργία Ιδρυματικών Καταθετηρίων.

Τι άλλο πρέπει να ξέρετε
Οι άδειες Creative Commons είναι διαθέσιμες στη γενική έκδοση 3.0 (γνωστή και ως unported), αλλά από τον Οκτώβριο του 2007 διατίθενται και στην αντίστοιχη ελληνική έκδοση.

  • Οι άδειες Creative Commons προσφέρονται δωρεάν.

  • Οι άδειες Creative Commons δεν είναι αποκλειστικές.

  • Οι άδειες Creative Commons δεν καταργούν το Copyright.

  • Οι άδειες Creative Commons μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις όσο και σε έντυπες δημοσιεύσεις.

  • Οι άδειες Creative Commons δεν προβλέπεται να χρησιμοποιούνται για έργα λογισμικού (software). Άδειες που μπορούν να εφαρμοστούν σε έργα λογισμικού διατίθενται από τη Free Software Foundation. Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες Creative Commons μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα τεκμηρίωσης (documentation) λογισμικού.

http://www.creativecommons.gr/