Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Δδιαδικασία μίσθωσης κατοικίας μέχρι έξι (6) μήνες, σε αλλοδαπούς φοιτητές που διαμένουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των ανταλλαγών φοιτητών με το πρόγραμμα ERASMUS

2015-01-29 12:02

Συνολικά έσοδα από Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία κατά το έτος 2014.

2015-01-29 12:00

Προθεσμία ώς 31 Μαρτίου για μεταβολές του 2014 στο Ε9

2015-01-26 12:08

Πληρωμή Δικαιούχων της Ειδικής Αποζημίωσης Δικαστικών Αντιπροσώπων - Βουλευτικές Εκλογές 25/1/2015

2015-01-26 11:34

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.

2015-01-26 11:07

ΑΝΟΙΓΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9

2015-01-26 11:06

Ενισχύεται η τελωνειακή συνεργασία Ελλάδας - Κίνας

2015-01-26 11:04

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι 31-12-2014, έως την 27/2/2015. Γίνεται προαιρετική η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για τους εκμισθωτές αγροτικών ...

2015-01-26 11:03

Απλοποιημένο έντυπο για τη μίσθωση ακινήτου

2015-01-26 11:00

Ηλεκτρονική χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση

2015-01-26 10:57

Κατάργηση της θεώρησης ταυτοτήτων ορισμένων επαγγελματιών για ελεύθερη είσοδο σε δημόσια θεάματα και ακροάματα

2015-01-26 10:56

1.700 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, OFF SHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟ 2014

2015-01-26 10:52

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

2015-01-26 10:47

Ένταξη ορισμένων οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων

2015-01-26 10:45

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων

2015-01-26 10:43

Οδηγίες για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης

2015-01-26 10:41

Έκπτωση 50% ή 100% σε 54.000 φορολογουμένους για τον ΕΝΦΙΑ - Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για τις υποβολές τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014

2015-01-26 10:40

Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης με σκοπό την επανεξαγωγή τους, την εξαγωγή ή την παράδοσή τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2015-01-26 10:37

Απαλλαγή από τη διενέργεια φυσικής απογραφής των μικρών επιχειρήσεων.

2015-01-26 10:35

Παράταση υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολ. έτους 2014

2015-01-26 10:30

Δειγματοληπτικός έλεγχος για ηλεκτροδότηση ακινήτων άνω των 180 τμ

2015-01-26 10:28

Παράταση χωρίς πρόστιμα για τη μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης

2015-01-26 10:27

Διαδικασία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και άμεση αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ με απαλλαγή από ΦΠΑ

2015-01-26 10:24

Παράταση χωρίς πρόστιμα για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών

2015-01-26 10:22

Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

2015-01-05 12:04
Άρθρα: 51 - 75 από 2091
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>